Nyheter om

Sverige fryser bistånd till Mozambique

Sida har stoppat allt bistånd till Mozambiques statsbudget efter att två hemliga låneaffärer har avslöjats. Lånen, som uppgår till två miljarder dollar, har försatt landet i en svår ekonomisk situation. Affärerna kommer nu att granskas av Mozambiques riksåklagare. Sedan flera år ger Sverige bistånd direkt till Mocambiques statsbudget, så kallat budgetstöd. Syftet har bland annat […]

Sida har stoppat allt bistånd till Mozambiques statsbudget efter att två hemliga låneaffärer har avslöjats. Lånen, som uppgår till två miljarder dollar, har försatt landet i en svår ekonomisk situation. Affärerna kommer nu att granskas av Mozambiques riksåklagare.

Sedan flera år ger Sverige bistånd direkt till Mocambiques statsbudget, så kallat budgetstöd. Syftet har bland annat varit att stärka landets administrativa system och minska den omfattande korruptionen i landet. Men Blankspot kan nu avslöja att det svenska budgetstödet, som förra året uppgick till 315 miljoner kronor, har stoppats efter en svindel med statliga lånegarantier.

Två av Mozambiques statligt ägda bolag, Proindicus och MAM, har i hemlighet tagit stora lån i kommersiella banker. Som säkerhet har de fått garantier utställda av regeringen. Tillsammans med en äldre låneaffär handlar det om två miljarder dollar som biståndsgivarna i landet, däribland Sverige, inte kände till.

Lånen har fått Mozambiques utlandsskuld att skjuta i höjden och den uppges nu vara tre gånger högre än landets totala exportinkomster.

Som en konsekvens av låneaffären stoppade alla biståndsgivare sitt budgetstöd i våras. Den internationella valutafonden, IMF, ställde samtidigt in en utbetalning av nödlån till Mozambique.

Mozambiques regering har i olika sammanhang försökt förklara varför lånen inte har redovisats öppet, bland annat i parlamentet och inför utländska ambassadörer. Men enligt Love Theodossiadis, som är ekonom på den svenska ambassaden i Maputo, har informationen varit knapphändig.

– De hemliga skulderna har inneburit en allvarlig förtroendekris. Det krävs omfattande ansträngningar från regeringens sida för att kunna återskapa förtroendet hos såväl befolkningen som det internationella samfundet, skriver Love Theodossiadis till Blankspot.

Sverige har därför krävt en att oberoende revision ska göras av affärerna. Enligt Love Theodossiadis kommer Sverige att finansiera en granskning som inom kort kommer att genomföras av Mozambiques riksåklagare.

 

***

Uppskattade du artikeln? Vill du läsa mer? Stöd i så fall Blank Spot Project så att vi kan fortsätta ta fram grävande utrikesjournalistik. Då kan du också gå med i Nils Resares grävgrupp och bidra till nästa reportage.