Blankspot om

”Sverige får inte undersöka vad som hänt med de utvisade”

En av de 11 afghaner som utvisades på luciadagen förra året är nu försvunnen. Men de svenska myndigheterna som är på plats i Afghanistan får inte undersöka vad som har hänt. Det säger Migrationsverkets utsände Kjell-Terje Torvik till Blankspot.  Migrationsverkets utsände i Kabul, Kjell-Terje Torvik, är på tillfälligt besök i Stockholm där han deltar på […]

En av de 11 afghaner som utvisades på luciadagen förra året är nu försvunnen. Men de svenska myndigheterna som är på plats i Afghanistan får inte undersöka vad som har hänt. Det säger Migrationsverkets utsände Kjell-Terje Torvik till Blankspot.

 Migrationsverkets utsände i Kabul, Kjell-Terje Torvik, är på tillfälligt besök i Stockholm där han deltar på en pressträff om Sveriges utvisningar av flyktingar, bland annat till Afghanistan. Kjell-Terje Torvik bekräftar Blankspots uppgifter om att en av de personer som utvisades på Lucia nu är försvunnen.

Men Migrationsverket har inte gjort någonting för att undersöka vad som har hänt.

– Vi har ingen rätt eller möjlighet att följa upp det. Jag skulle gå långt över mitt mandat om jag skulle göra det. När personen har passerat passkontrollen på Kabuls flygplats har vi i princip inga möjligheter att göra några ingripanden eller egna efterforskningar, säger han.

Enligt Kjell-Terje Torvik ger inte heller det avtal som Sverige har skrivit med Afghanistan några ökade befogenheter att undersöka om mottagandet sker på ett värdigt sätt. Inte ens om det är uppenbart att Afghanistan missköter sin del av avtalet.

– Avtalet ger oss inte en särställning i hur mycket vi kan ställa krav på afghanska myndigheter förutom när det gäller vissa praktiska saker som bland annat gäller resehandlingar. Oavsett avtal gäller de grundläggande folkrättsliga principerna att man ska ta emot sina egna medborgare, säger han.

Har ni några synpunkter på om Afghanistan fullföljer sin del av avtalet?

– Vi har inga möjligheter att följa upp vad som faktiskt har hänt tre månader efter eller fyra månader efter, säger han.

Kjell-Terje Torvik brukar möta de utvisade på flygplatsen i Kabul tillsammans med FN-organet IOM:s personal. Men vid det laget befinner sig de utvisade redan på afghansk mark och räknas då som landets medborgare. Då saknar svenska myndigheter ansvar och skyldigheter, hävdar han.

Inte ens om någon av de utlämnade skulle uppsöka den svenska Ambassaden i Kabul skulle de få svensk hjälp. De skulle inte ens släppas in berättar Kjell-Terje Torvik.

Enligt uppgifter till Blankspot gäller inte det avtal som Sverige har skrivit med Afghanistan om utlämningen av flyktingarna efter det att landets underhus röstade ner det. Inom kort ska därför en kommitté från parlamentet ta ställning till vad som ska ske med det.

Men enligt Kjell-Terje Torvik saknar detta praktisk betydelse för de fortsattautvisninganrna. Både afghanska regeringen och den svenska anser att avtalet gäller. Dessutom gäller EU:s avtal om utlämning som Sverige också kan förlita sig på.

Foto: Nils Resare

Läs mer från reportageserien ”Uppdrag: Afghanistan

***