Blankspot om ,

Svenskt skolbistånd svindlat i Afghanistan

En omfattande korruptionsaffär i Afghanistans utbildningsdepartement utreds av landets riksåklagare. Biståndsfinansierade skolor har inte byggts och miljontals barn kan ha gått miste om sin skolgång. Sverige har varit en av de största givarna till programmet men regeringen är ännu förtegen om vad som har inträffat. Enligt uppgifter till Blankspot upptäcktes den stora korruptionshärvan på Afghanistans […]

En omfattande korruptionsaffär i Afghanistans utbildningsdepartement utreds av landets riksåklagare. Biståndsfinansierade skolor har inte byggts och miljontals barn kan ha gått miste om sin skolgång. Sverige har varit en av de största givarna till programmet men regeringen är ännu förtegen om vad som har inträffat.

Enligt uppgifter till Blankspot upptäcktes den stora korruptionshärvan på Afghanistans utbildningsministerium för två år sedan. Omfattningen av skandalen är ännu inte känd men det rör sig om en mängd biståndsfinansierade skolbyggnader som i själva verket aldrig har byggts.

I kölvattnet av korruptionshärvan talas det om ”spökskolor”, ”spöklärare” och ”spökelever” i Afghanistan. Nyligen meddelade landets regering att bara sex miljoner barn har fått gå i skolan till skillnad mot de 11 miljoner som man tidigare hade påstått.

Enligt Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin, går det i dagsläget inte att säga hur mycket svenska biståndspengar som kan ha försvunnit i korruptionen. Sverige är en av de stora finansiärerna av Världsbankens rekonstruktionsfond för Afghanistan (ARTF) där stödet till det svindlade utbildningsprogrammet EQUIP ingår.

– Världsbanken utreder just nu de korruptionsärenden som har upptäckts. Vi inväntar den utredningen, säger Ulrika Modéer.

Totalt har Sverige bidragit med nästan två miljarder kronor till ARTF seden 2002. Utöver det har Sida också bidragit med ett öronmärkt stöd till utbildningsprogrammet EQUIP på 190 miljoner kronor under fyra år.

Hur ser ni på möjligheten att få igen de felanvända svenska biståndspengarna?

– Utredning pågår. Det är Världsbanken som agerar gentemot den afghanska regeringen och pengarna ska återbetalas till Världsbanken, säger hon.

Vad har Sverige vidtagit för åtgärder efter det att korruptionen uppdagades?

–Sverige agerade omedelbart tillsammans med andra givare och ställde krav på regelbunden rapportering från Världsbanken om vilka åtgärder som genomförts. Världsbanken har krävt återbetalning från det afghanska finansdepartementet, säger Ulrika Modéer.

Afghanistan är i dag det land som tar emot mest svenskt bistånd i världen. Under tio år har regeringen förbundit sig att ge mer än åtta miljarder kronor till det krigsdrabbade landet.

Enligt Ulrika Modéer är Afghanistan en ”högriskmiljö” för korruption. Men det som har inträffat i utbildningssektorn gör inte att Sverige omprövar sitt bistånd till landet. Däremot har regeringen gett Sida i uppdrag att på olika sätt arbeta för att minska riskerna för att svenska skattepengar missbrukas.

– Sida gör kontinuerligt noggranna bedömningar om vilka partners Sverige ska samarbeta med. Det handlar också om att hela tiden vara medveten och ha beredskap för att korruption kan inträffa i alla insatser, säger hon.

Text: Nils Resare, Stockholm och Göran Engström, Kabul

Foto: Isaf

Läs mer: Allt i serien ”Uppdrag: Afghanistan”

Läs mer om ,Röster
11 maj, 2021

Dagbok från Kabul vecka 17: Att gå till skolan i Kabul som flicka kan kosta en livet

Nyheter
10 maj, 2021

Flydde tvångsäktenskap – skadades i lördagens terrorattack

Nyheter
29 april, 2021

Sida: Viktigt med stöd också till bortglömda kriser

Röster
29 april, 2021

Dagbok från Kabul vecka 15: Oro för inbördeskrig när USA drar sig tillbaka

Röster
14 april, 2021

Dagbok från Kabul vecka 14: Tre lärare på 2 600 elever – nu har invånarna i Daikundi fått nog

Röster
8 april, 2021

Mentala problem allt vanligare bland de som utvisats – Dagbok från Kabul v13.

Nyheter
2 april, 2021

Journalist flydde Afghanistan efter hot från talibanerna – nu riskerar han att utvisas

Röster
24 mars, 2021

Helikopterkrasch visar på det komplexa politiska spelet i Afghanistan – Dagbok från Kabul v 11

Nyheter
21 mars, 2021

Rapport från skönhetssalongen i Kabul

Nyheter
20 mars, 2021

Afghanistans kvinnliga journalister flyr landet: ”Fredsförhandlingarna riskerar att förvärra situationen”

Röster
17 mars, 2021

”Är USA:s soldater här för att skydda oss – eller för att lära sig hur man krigar?” Dagbok från Kabul v 10.

Röster
10 mars, 2021

”Kvinnorna bär upp Afghanistan” – Dagbok från Kabul vecka 9

2021 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm