Nyheter om ,

Sveaskogs VD avgår efter kritiken mot kalhyggena

Statliga skogsjätten Sveaskogs vd Hannele Arvonen får sluta med omedelbar verkan. Per Matses, tidigare ekonomidirektör och vice vd i bolaget, tar över som tillförordnad vd.

Bakom beslutet finns en ny ägarpolicy från tidigt på förra året, där statliga bolag uppmanas att bidra till de nationella miljö- och klimatmålen.

Flera medier däribland Blankspot har under hösten rapporterat om att nästan alla hänglavsskogar har försvunnit på grund av avverkning och det innebär ett allt mindre reservbete, vilket får som följd att renen svälter. Detta har lett till allt större protester från samer och miljöorganisationer mot det statliga skogsbolaget. 

Förutom att Sveaskog kritiserats för att kalhugga samiska renbetesmarker visar även en granskning i DN att Sveaskog och flera andra skogsbolag bryter mot både egna miljökrav och reglerna för certifieringen Forest Stewardship Council, FSC. 

– Vi fick presenterat för oss i styrelsen en strategisk inriktning för ett halvår sen. Den innebar att vi skulle jobba med både tillväxt i skogen, som är alldeles nödvändig för att skapa för ekonomiskt värde, men också arbeta mer med biologisk mångfald, säger styrelseordföranden Eva Färnstrand till SVT. 

Hon menar att styrelsen och ledningen var överens om själva inriktningen, men att man inte har kommit fram till en mer konkret plan för hur det ska gå till.

– Ska vi kunna genomföra en förändring måste det vara samsyn och ett ägarskap kring den här strategiska inriktningen. Annars kommer det inte att bli verklighet.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 procent av svensk skog.

Enligt Naturskyddsföreningen har över 60 procent av Sveriges skogar kalhuggits sedan 1950-talet, vilket orsakar stor skada för både biologisk mångfald och klimatet. 

Foto: Montage, Sveaskog och Joakimhansén.

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"