Nyheter om

Sudan avskaffar dödsstraffet för homosexualitet

Efter mer än 30 år av strängt islamistiskt styre har Sudan beslutat att genomföra vittgående reformer.

Sudans beslut att avskaffa dödsstraffet för homosexualitet har hyllats i veckan och nu höjs röster för att landet också ska avkriminalisera handlingen som sådan. 

– Dessa ändringar är inte tillräckliga, men de är ett bra första steg för övergångsregeringen, som försöker införa förändringar, sa Noor Sultan grundare av gruppen Bedayaa, en LGBT+  grupp som arbetar i Egypten och Sudan till Reuters. 

Andra har varit kritiska mot beslutet i det konservativa landet.

Sudan har styrts av Omar al-Bashir sedan 1989 men efter folkliga protester i fjol så leder en koalition av militärer och civila organisationer landet. Sudan leds för närvarande av ett övergångsstyre som består av ett civil-militärt råd och en civil regering som ska leda landet fram till allmänna val 2022. Maktkampen den emellan och fortsatta gatuprotester är den drivande kraften bakom de senaste reformerna.

– Vi skrotar lagar som kränker de mänskliga rättigheterna, säger justitieminister Nasredeen Abdulbar som motivering till reformerna.

Homosexualitet är kriminaliserat i majoriteten av länderna på kontinenten, men Sudan var ett av få länder som straffade de gripna med döden. 

I den gamla sodomilagen som nu avskaffats så straffades den första ”förseelsen” med 100 piskrapp, den andra med fem års fängelse och tredje gången utdömdes dödsstraffet. 

Men även om dödsstraffet nu är borttaget så kan livstidsstraff fortfarande utdömas. 

Reformen är en av flera som berör landets lagar enligt justitieministern.

Man planerar inom kort också att göra det tillåtet för icke-muslimer att dricka alkohol. Alkohol har varit förbjudet i Sudan sedan sharialagar infördes 1983. 

Sudans styrande råd, den högsta auktoriteten i landet, har tidigare i år också godkänt en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning. De som utför operationerna kan numera straffas med upp till tre års fängelse och böter.

Fabo Elbaradei som är LGBT+ aktivist i huvudstaden Khartoum välkomnade beslutet men sa även han till Reuters att det inte skulle ändra så mycket för landets homosexuella: ”Vi utsätts fortfarande för sociala diskiminering och riskerar fängelse… för att vara de vi är”, skriver han till nyhetsbyrån

Sudan är nu det senaste av länder som liberaliserar sin lagstiftning på området. I fjol följde Botswana Indien i fotspåren när de avskaffade landets föråldrade, koloniala lagstiftning mot homosexualitet. 

För som i många tidigare brittiska kolonier hade också Botswanas lagar mot homosexualitet sina rötter i brittisk lagstiftning

Samtidigt som beskedet om att dödstraffet tas bort kommer inleddes en rättegång mot den förre diktatorn Omar al-Bashir, som ställs inför rätta för den militärkupp som förde honom till makten för 31 år sedan. 

Fälls han för författningsbrott kan han dömas till döden enligt lagstiftningen.

Foto: Christopher Michel.