Analys om ,

Stakston: Förbjud politisk annonsering på Facebook Zuckerberg

Det är dags för Facebook att välja väg menar Brit Stakston. Förbjuda politisk annonsering eller inse att plattformen är ett verktyg för nedmontering av demokratier.

Det är numera bekymrande välkänt att Facebook blivit ett effektivt politiskt påverkansverktyg. Facebook har genom att låta hat och hot mot politiska kandidater, desinformation, falska profiler och rena lögner flöda över plattformen påverkat valresultat över hela världen. Detta har skett i såväl Kenya, Indien som USA. Land efter land, val efter val.

Det har funnits en stor naivitet hos media och politiker i etablerade demokratier i relation till det nya medielandskapet och informationsdelning online. Denna naivitet finns än idag hos Zuckerberg som inte verkar vilja förstå omfattningen av hur den egna plattformen kan missbrukas.

Facebook har stegvis försökt förbättra de avslöjade svagheterna och medvetna missbruken. Löften om ökad säkerhet runt användares integritet, bättre rutiner för att snabbt stoppa fejkkonton, hantera näthat, fler moderator, externa faktagranskare, transparens i vem som annonserar och nya regler för vilka som kan auktoriseras för politiska annonser.

Nu har frågan om Facebooks roll för valpåverkan blivit högaktuell igen. Man har nyligen justerat tillräckligt mycket i annonspolicyn så politisk annonsering går under radarn för faktakoll. Argumenten för beslutet handlar i första ledet om att valkampanjande just bygger på olika tolkningar och visioner av hur verkligheten kan komma att se ut. Beslutet om att tillåta annonsering utan faktakoll i valkampanjande görs med hänvisningar till att man inte vill påverka val och censurera eller styra debatten. Och studsar det förstås mot en amerikansk kontext av yttrandefrihet.

Men konsekvensen blir att man återigen öppnar för att fullständigt låta desinformation och lögner spridas. Det kommer att påverka såväl det dagsaktuella allmänna politiska läget och det stundande valet i till exempel USA.

Donald Trump tog tillfället i akt och beställde en påkostad lögnkampanj mot Joe Biden om hans förehavanden i Ukraina. Den demokratiska presidentkandidaten Elizabeth Warren i sin tur utmanade Facebook genom att medvetet producera fejkannonser för att göra en tydlig poäng av hur enkelt det är att få igenom politisk annonsering med totala lögner.

Till detta ger den genomgång som Buzzfeed nyligen publicerade av politiska annonser som refuserats en inblick i en galen vardag hos Facebook. Det är annonser som avslagits på grund av svordomar eller sådant som omröstningar som inte är klickbara. Det som detta och den nya möjligheten med rena lögner under valkampanjande visar är att Facebook inte klarar av att hantera det destruktiva användandet av plattformen. Kreativiteten hos de som hungrar efter makt är helt enkelt för stor. Spelet har blivit för högt och framgångsrikt i dagens medielandskap.

Det är dags att lägga ner Zuckerbergs dröm om en fredlig plattform för yttrandefrihet och människors förening. Det är en arena som fullständigt hackats av allehanda destruktiva politiska krafter som med manipulation medvetet eroderar demokratiska processer och drar isär samhällen.

2017 skrev Zuckerberg i sitt manifest att Facebook ska bidra till att stödja institutioner, skapa trygga communities, säkerställa att samhällen är valinformerade, öka valdeltagandet och bygga inkluderande communities.

Det är i ljuset av den visionen obegripligt att Facebook inte valt att förbjuda all politisk annonsering. Svårare än så behöver det inte vara om man vill agera för att förändra de akuta problemen.

Det går inte att förstå det här beslutet på något annat sätt än ur ett strikt ekonomiskt perspektiv som ska ge aktieägarna utdelning.

Eller så är alternativet att Zuckerberg är fast i en historielös naiv tech-utopisk bild av mänsklighetens goda egenskaper. Alla användare av Facebook är inte längre oskyldiga privatpersoner som utövar sin yttrandefrihet på ett unikt sätt. Det är inte människor Facebook ger en röst till i första hand längre – det har snarare transformerat sig till ett högpotent utrotningsmedel av yttrandefrihet. Facebook används som ett verktyg som raserar de liberala demokratier som växte fram efter andra världskriget och hämmar samtidigt demokratiutvecklingen i andra regioner i världen. Det är det som behöver hanteras nu.

Det vore välbehövligt för Zuckerberg att återvända till manifestet från 2017 och svara på sin egen inledande frågan:

“Today I want to focus on the most important question of all: are we building the world we all want? “

Om den senaste utvecklingen på Facebook är Zuckerbergs svar på den frågan så är det dags att lämna Facebook.