Blankspot om

Spelet om biståndet

Blankspots nyhet om att biståndet kan gå till militära insatser fick stor spridning under julhelgen och nyheten plockades via TT upp av bland andra Aftonbladet, Svd, DI, Sydsvenskan och Norran . Enligt DAC-chefen, Erik Solheim, är det bara små förändringar som diskuteras. Detta vet Sverige men befarar ändå att varje liten regeländring öppnar upp för mycket större förändringar som […]

Blankspots nyhet om att biståndet kan gå till militära insatser fick stor spridning under julhelgen och nyheten plockades via TT upp av bland andra Aftonbladet, Svd, DI, Sydsvenskan och Norran . Enligt DAC-chefen, Erik Solheim, är det bara små förändringar som diskuteras. Detta vet Sverige men befarar ändå att varje liten regeländring öppnar upp för mycket större förändringar som på sikt kommer att urholka hela biståndet.

Utan tvekan spelar Sverige ett högt spel.

Totalt står vi bara för fyra procent av världens totala bistånd. Ändå vågar vi utmana stora drakar som USA, Japan och Tyskland.

 “Sverige är en liten aktör som ända sedan Olof Palmes dagar har velat boxas över sin viktklass”, sade Erik Solheim när Nils Resare intervjuade honom dagarna före jul.

Missa inte nästa avslöjande. Bli medlem i Blank Spot och granska tillsammans med Nils Resare framtiden för biståndet.