Nyheter om ,

Snabbguide till valet i Grenada

Vad står på spel i parlamentsvalet i Grenada? Blankspot guidar dig bland partierna och deras ledare.

Var: Grenada

När: 23 juni

Typ av val: Parlamentsval

Statsskick: Republik/Monarki

Sedan år 1974 är Grenada en självständig republik inom Samväldet, en internationell organisation som består av över 50 länder varav nästan alla tidigare tillhörde det brittiska imperiet.

Det här innebär att landet har en tillsatt generalguvernör som representerar den brittiska monarken som i sin tur är Grenadas statschef.

Guvernören väljer ut de 13 ledamöterna i parlamentets överhus som heter senaten, varav tio representanter föreslås av premiärministern och ytterligare tre av det största oppositionspartiets ledare.

Parlamentets underhus heter representanthuset och består av 15 ledamöter som väljs i allmänna val vart femte år. Sedan 1980-talet har främst två partier, det konservativa “Nya nationella partiet” ( NNP) och det liberala partiet “Nationella demokratiska kongressen” (NDC)  dominerat politiken i landet.

I de senaste två valen har NNP fått alla mandaten i representanthuset.

Vilka är aktörerna?

Sammanlagt har 41 kandidater godkänts för att delta i parlamentsvalet varav en är Keith Mitchell, ledare för NPP och landets sittande premiärministern.

Han var tidigare premiärminister mellan år 1995 till 2008 och intog återigen positionen år 2013 i samband med att NPP vann valet, vilket gör han och till den premiärminister som har suttit längst i Grenadas historia.

Grenadas premiärministern Keith Mitchell och hansparti “Nya nationella partiet” (NNP) har haft en absolut majoritet i parlamentet i 9 år, något de hoppas kvarhålla i det kommande valet.
Bild: Premiärminister Keith Mitchell

Under sin valkampanj har premiärministern fokuserat på frågor kopplade till landets ekonomi såsom återinförandet av pension inom den offentliga sektorn, ett beslut som togs av landets högsta domstol och som enligt premiärministern kommer kosta staten runt 465 miljoner dollar

I och med det behöver den nya regering arbeta med en budgetplan som är anpassad efter de förväntade skattehöjningarna, något Keith Mitchell säger att han vill vara en del av innan sin sorti från politiken.

Förutom premiärministern har NPP även anmält ytterligare 14 kandidater.

NPP:s stösta motståndare NDC har också anmält 15 kandidater, däribland partiets ledare Dickon Mitchell som trots namnet inte är släkt med Keith Mitchell.

Den 44-åriga Dickon Mitchell valdes till NDC ledare år 2021 och är en av de yngsta partiledarna i landets historia. Han har tidigare arbetat som lärare och drivit sin egna advokatfirma.

Under sin valkampanj har Dickon Mitchell sagt att han vill främja landets vård och bygga hundratals nya boende runt om i landet som kommer att säljas för överkomliga priser.

Han blev även hyllad efter att ha kontaktat valkommissionen i samband med att valdagen offentliggjordes då han i ett öppet brev förklara sin oro kring att det inte fanns valkontor som var öppna och tillgängliga överallt i landet, vilket kunde hindra människor från att gå och registrera sig.

Andra partiet som ställer upp i valet är “Grenadas Renässans parti” (GRP) och “Oberoende frihetspartiet” (IFP) som har tre kandidater var uppskrivna på valsedeln medan “Grenadas Förenade arbetarparti” (GULP) har valt att nominera fyra.

Det finns även en oberoende kandidat vid namn Winston Earl Frederick.

Vilka är de största problemen i landet?

Ett av de största problemen i landet är ekonomin som har påverkats hårt av flera naturkatastrofer och en statsskuld som ökat sedan millennieskiftet.

Landet har bland annat tagit ut lån från den Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken medan flera  översvämningar och orkaner har förstört viktig infrastruktur.

Dickon Mitchell leder oppositionspartiet “Nationella demokratiska kongressen” (NDC)
och anses vara den främsta motståndaren till den sittande premiärministern.
Bild: Dickon Mitchell

En av de största naturkatastroferna skedde år 2004 när orkanen Ivan drog in över landet och förstörde uppemot 90 procent av landets tillgängliga bostäder vilket lämnade tusentals människor utan hem.

Den totala kostnaden för att återuppbygga landet blev över 200 procent av Grenadas bruttonationalprodukten (BNP).

Parallellt började exporten av varor till Europa minska och i samband med den finansiella krisen år 2008, samtidigt började även turismen avta vilket resulterade i att staten inte betalade tillbaka lånen.

Efter flera samtal med IMF genomfördes slutligen en överenskommelse om ett långsiktigt anpassningsprogram som innebar stora nedskärningar inom den offentliga sektorn i landet.

Så småningom tog den ekonomiska tillväxten åter fart, och regeringen lyckades omförhandla större delen av landets lån. I slutet av år 2016 hade statsskulden minskat till 83 procent av BNP från 108 procent fyra år tidigare.

När Covid-19 pandemin bröt ut under år 2020 var antalet smittade lågt då regeringen snabbt stängde gränserna till landet och genomförde nationella nedstängningar. Till följd av det utfärdades ett nödhjälpsprogram värt 23 miljoner dollar som skulle användas för bland annat lönestöd med vikt på turismrelaterade verksamheter.

Kort därpå godkändes landet för ytterligare ett lån från IMF på 22 miljoner, vilket har krävt fler åtstramningar.

I slutet av år 2020 hade även arbetslösheten ökat då runt 28 procent av befolkningen stod utan jobb medan 30 procent av människorna i landet levde under fattigdomsgränsen varav 13 procent antogs vara extremt utsatta. 

Andra problem i landet omfattar korruption, diskriminering av LBTQ+-personer samt våld mot kvinnor och barn. Enligt organisationen Freedom House har minst 29 procent av kvinnorna i landet upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.

Vad står på spel?

Oavsett vilket parti som kommer att vinna blir det största fokuset att hantera den ekonomiska situationen och upprätthålla kraven från överenskommelserna med IMF.

Konsekvenserna från pandemin såsom en ökad arbetslöshet och minskad turism lär också vara ett fokusområden oavsett vilket parti som vinner.

Medan Keith Mitchell har varit tydlig med att han vill förbättra situationen i landet genom att erbjuda mer jobb och skapa bättre relationer med internationella aktörer har Dickon Mitchell sagt att han vill förbättra levnadsvillkoren genom att utöka vården och skolan.

Under sin valkampanj har Keith Mitchell även lagt ett stort fokus på de yngre generationerna som han säger är landets framtid, och har även lovat att flera yngre personer kommer att bli tilldelade nyckelpositioner i hans parti om de skulle vinna i valet.

Dickon Mitchell har däremot sagt att om befolkningen röstar in honom och hans parti kommer de att hålla sina löften, men skulle landets människor inte vara nöjda när mandatperioden är slut vill han att de röstar ut hans parti. Han har även hävdat att demokratin i landet är i fara, och att det är befolkningen som kommer att få lida om inget förändras.

Toppbild: Grenadas flagga

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.