Blankspot om

”Sida ville inte lyssna”

Sida valde att avbryta stödet till den moldaviska juristorganisationen PromoLex eftersom det ansågs hindra en dialog med Transnistrien. Men PromoLex fick aldrig ge sin syn på saken och anser att Sida har fallit offer för en illvillig ryktesspridning från Ryssland och Transnistrien. Med stöd från Sida och människorättsorganisationen Civil Rights Defenders har den moldaviska organisationen […]

Sida valde att avbryta stödet till den moldaviska juristorganisationen PromoLex eftersom det ansågs hindra en dialog med Transnistrien. Men PromoLex fick aldrig ge sin syn på saken och anser att Sida har fallit offer för en illvillig ryktesspridning från Ryssland och Transnistrien.

Med stöd från Sida och människorättsorganisationen Civil Rights Defenders har den moldaviska organisationen PromoLex under sju år kunnat hjälpa tortyroffer från Transnistrien att få sina fall prövade i bland annat Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Deras arbete har varit framgångsrikt och hittills har 27 tortyroffer fått sina fall prövade som Blankspot tidigare har berättat om.

Men Sida avbröt nyligen biståndet eftersom de ansåg att PromoLex arbete störde förhandlingarna om en långsiktig lösning med den självutnämnda regimen i Transnistrien. Sida hävdade att PromoLex juridiska arbete gav bränsle åt antiryska rörelser i regionen.

Enligt Ion Manole, chef och grundare av PromoLex,  var Sida aldrig intresserade av att höra hans syn på saken. Han träffade visserligen de ansvariga för Sida i Moldavien en gång men anser att de inte var intresserade av att lyssna. Han blev till exempel aldrig tillfrågade om sin inställning till en dialog om Transnistriens framtid eller om sin eventuella politisk agenda, innan Sida avbröt biståndet.

– Jag är inte emot en politisk dialog. Tvärtom. Jag vet inte vem som har sagt något sådant förutom regimen i Transnistrien och i Ryssland. Vi beklagar verkligen att den här idén fick spridas utan att vi fick möjlighet att bemöta den, säger Ion Manole.

Ion Manole hävdar att hans organisation aldrig har haft någon politisk agenda. Arbetet har helt varit inriktat på att ge personer från Transnistrien rättslig hjälp. Han säger sig respektera Sveriges beslut att avbryta biståndet men han är besviken för att Sida inte först tog sig tid att lyssna på honom och hans medarbetare.

– Att undvika denna typ av grundläggande demokratiska samtal, och inte lyssna på alla parter, är väldigt farligt för vår region, säger han.

Ion Manole säger sig förespråka en dialog med Transnistrien eftersom det är den enda vägen att nå fred i regionen. Däremot anser han att dialogen borde vara mer transparent och inkludera medborgeliga och mänskliga rättigheter. I dagsläget förs samtalen helt bakom lyckta dörrar och inte ens agendan för samtalen har varit offentlig.

 – Dialogen startade för 25 år sedan. Så länge har det internationella samfundet tolererat övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien. Lika länge har man också tolererat straffrihet för de som har tillåtit eller begått övergreppen, säger Ion Manole.

 

Läs reportaget om Transnistrien här.