Blankspot om

SIDA svarar på kritiken i Blankspots reportage

SIDA:s press-sekreterare Inga-Lill Hagberg Desbois har skickat följande kommentar till Blankspot efter vår publicering av reportaget “Vittnesmål från Europas svarta hål”. “Blank Spot Project och Aftonbladet har i dag, den 10 september publicerat en artikel med rubriken: “Sida stoppade bistånd efter hot från KGB”. Det här är något som Sida inte alls känner igen, tvärtom är påståendet […]

SIDA:s press-sekreterare Inga-Lill Hagberg Desbois har skickat följande kommentar till Blankspot efter vår publicering av reportaget “Vittnesmål från Europas svarta hål”.

“Blank Spot Project och Aftonbladet har i dag, den 10 september publicerat en artikel med rubriken: “Sida stoppade bistånd efter hot från KGB”. Det här är något som Sida inte alls känner igen, tvärtom är påståendet helt felaktigt och grundlöst.

Det finns inget hot riktat varken mot Sida eller ambassaden i Moldavien, och ingen i personalen har heller på något sätt upplevt hot från KGB, vilket hävdas i texten.

I artikeln talas om “två hotfulla filmer” om Promo-Lex och ett antal journalister som KGB misstänks ha spridit i sociala medier. Vi kände inte till de här filmerna innan frågan kom från artikelförfattaren Nils Resare om personalen hade sett den.

Ambassadens dåvarande biståndschef i Moldavien har intervjuats, och säger i artikel att beslutet om att stoppa biståndet till organisationen Promo-Lex inte hade med hot att göra, hot som Sida och ambassaden alltså inte tagit emot och inte utsatts för.(Även den ambassadtjänsteman som i artikeln beskrivs som den som har blivit hotad har intervjuats av reportern och sagt att hon inte har känt sig hotad.) Det är därför svårt att förstå, det är rent av anmärkningsvärt, hur man i artikeln kunnat slå fast att Sida skulle ha fallit för påtryckningar från KGB och därför stoppat bistånd.

För att utvecklingen i Moldavien, inklusive i utbrytarrepubliken Transnistrien, ska gå mot mer demokrati och större respekt för mänskliga rättigheter är det avgörande att den moldaviska regeringen och den transnistriska de facto-ledningen förhandlar med varandra. Vi bedömer att vissa delar av den verksamhet som Promo-Lex bedriver i Transnistrien riskerar att försvåra den dialogen och därmed också underminera det arbete som sker för att uppnå en konfliktlösning mellan parterna i bland annat OSSE:s regi. Därför har vi avslutat samarbetet med Promo-Lex.”

 

Svar från Nils Resare/Blankspot:

“Det är anmärkningsvärt att det funnits hot mot Promolex och SIDA-tjänstemän från KGB vilket reportaget tar fasta på. Hot som framförts genom ett pressmeddelande och två filmer. Det är riktigt att Sida hävdar att de inte kände till de två filmerna som beskrivs i texten, däremot kände Sida till pressmeddelandet från KGB. Det har under lång tid funnits ett öppet missnöje från de styrande i Transnistrien mot stödet till PromoLex. Vad som avgjorde Sidas beslut att stoppa stödet har säkert olika orsaker och i artikeln har Sida fått utrymme att ge sin syn på saken. Av reportaget framgår det att fler faktorer vägdes in i Sidas beslut och Huitfeldt hävdar i texten att det inte var hoten som avgjorde. Rent kronologiskt kom hoten först – sedan avbröts biståndet. Enligt flera källor har det funnits en press från Transnistrien på Sida att avsluta stödet.”