Blankspot om

Seminarium: Så minimerar du riskerna i reporteruppdraget

Säkerheten för journalister har diskuterats flitigt under året och färska siffror från FN-organet UNESCO visar att situationen blir allt värre. Blank Spot Project och Metis Services vill ta diskussionerna vidare och planerar ett första seminarium om hur vi konkret minskar riskerna på fältet och vad vi gör nästa gång något går snett. I en tid när […]

Säkerheten för journalister har diskuterats flitigt under året och färska siffror från FN-organet UNESCO visar att situationen blir allt värre. Blank Spot Project och Metis Services vill ta diskussionerna vidare och planerar ett första seminarium om hur vi konkret minskar riskerna på fältet och vad vi gör nästa gång något går snett.

I en tid när journalister mördas, fängslas och hotas krävs nya arbetsmetoder och ett nytt sätt att tänka för att kunna fortsätta att rapportera. Tillsammans med Metis Services ordnar Blank Spot Project ett seminarium i hur man minimerar riskerna för sig själv och sina källor och samtidigt når längre i sitt journalistiska arbete.

Journalister är inte ensamma om att arbeta i farliga eller hotfulla miljöer. Ändå saknar vi, oftare än andra yrkesgrupper, strategier för att förutse och minimera riskerna. Med hjälp av Metis Services håller vi på att ta fram en strategi för aktiv riskmedvetenhet och förståelse för olika typer av hot och angrepp. Metoden har vuxit fram ur erfarenheter från metoder som bland annat används av polisen, s.k. “street survival” och till detta kommer vi i Blank Spot att bidra med våra reportrars erfarenheter.

Detta första seminarium vänder sig till arbetsledare och reportrar som tvingas till risktagande i sin yrkesutövning. Vi ser gärna också deltagare från landets journalistutbildningar. Det kan handla om att rapportera från naturkatastrofer, konflikthärdar, granska höger- eller vänsterextrema grupper, men det kan också handla om att minimera riskerna för visselblåsare eller hitta smartare sätt att komma i kontakt med, eller nå fram till, viktiga källor.

Vi ser detta som det första steget på vad som sikt kan bli en helt ny kurs för journalister och redaktörer där vi vill tänka på säkerhet i termer av investeringar kunskap, nätverk och kompetens snarare än livvakter och utrustning.

Medverkar gör Martin Schibbye, chefredaktör Blank Spot Project, Johan Robertsson och Magdalena Lind från Metis Services, ett konsultföretag som skapar förutsättningar för projekt i miljöer där osäkerhet råder.

Anmäl dig till seminariet här.

Välkomna.

När?

Var? 

Wallingatan 37 – Stockholm.

– View Map