Blankspot om ,

Samiska kvarlevor ska åter begravas

Den 9 augusti 2019 sker den hittills största repatrieringen av samiska kvarlevor i Sverige. Kvarlevorna av 25 individer ska återbördas till sin ursprungliga viloplats på Gammplatsen i Lycksele, där de grävdes upp så sent som på 50-talet.

2011 började Historiska museet gå igenom ett magasin i Tumba där det förvarades föremål från andra museer. Två år senare hittade de 25 kartonger där det stod ”Lycksele” och ”mänskliga kvarlevor”. Kartongerna skickades till Västerbottens museum i Umeå där de blev stående i ytterligare två år.

När kartongerna öppnades förstod man på museet att det faktiskt handlade om mänskliga kvarlevor .

Detta följdes av en lång process och 2018 kom en ny museilag där det tydligt står att museer ska delta i repatriering. Även i det internationella museisamarbetet ICOM:s föreskrifter och i urfolkskonventionen framgår det att repatriering ska göras tillsammans med urfolk och lokalbefolkning.

Adriana Aurelius berättar att man tillsammans gått igenom brevväxling och dokument från dem som deltog i utgrävningarna och på så sätt fått en bild av vad som skedde och varför kvarlevorna flyttades.

– Nu i efterhand kan vi konstatera att kvarlevorna blev bortförda och att det fanns rasistiska tankegångar bland några av forskarna, berättar Adriana Aurelius  projektledare för repatrieringen i Lycksele till sajten samer.se

En ceremoni kommer att äga rum i Lycksele den 9 augusti 2019. Nästa år ska också Riksantikvarieämbetet redovisa ett regeringsuppdrag som ska ge vägledning för museernas arbete med mänskliga kvarlevor. 

–  Vi måste återupprätta jämlikheten mellan människor och upprättelsen måste ske på djupet. Annars kan vi inte försonas med de koloniala övergreppen och leva i gemenskap, säger Adriana Aurelius till sajten samer.se

Foto: Lucvangucht

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"