Nyheter om ,

Ryskimporterad lag hotar kirgiziska civilsamhället

Länder i Rysslands närhet importerar auktoritära lagar från Moskva. Näst på tur är Kirgizistan där en utländsk agent-lag förväntas röstas igenom inom kort.

Kirgizistan har länge setts som den enda åtminstone delvis demokratiska nationen i ett annars auktoritärt Centralasien.

Med den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 har lagförslag om att införa en ryskimporterad utländsk agentlag lagts fram i flera parlament i Rysslands omgivning.

Bland annat lades förslaget ner i Georgien i mars i år efter massiva protester.

Den ryska utländska agentlagen innebär att organisationer som tar emot mer än en viss del av sin finansiering från utlandet tvingas registrera som en ny juridisk enhet – utländsk agent.

Som utländsk agent föreskrivs organisationerna rigorösa revisionskrav och skattemyndigheten kan när som helst komma på oannonserade besök. Dessutom ges myndigheter rätt att stänga ner organisationer om de inte anses följa regelverken.

I Ryssland har lagen lett till att så gott som samtliga utländska biståndsorganisationer lämnat landet. Några av de mest prestigefyllda organisationerna, däremellan Nobelpristagaren Memorial, har också tvingats avsluta sin formella verksamhet.

Nu står Kirgizistan näst på tur.

Den 19 maj lade 32 medlemmar i det kirgiziska parlamentet fram ett förslag om att införa en liknande lag som den ryska utländsk agent-lagen.

Human Rights Watchs sakkunnige för Centralasien, Syuinat Sultanaieva, kritiserar lagförslaget.

– Lagförslaget går stick i stäv med internationella krav på mänskliga rättigheter, begränsar föreningsfrihet och yttrandefrihet, liksom den introducerar möjligheter för att kriminalisera icke-statliga organisationer och dess personal. Lagförslaget är ett seriöst hot mot Kirgizistans levande civilsamhälle och ska dras tillbaka.

Initialt skickades lagförslaget ut på remissrunda redan i november 2022, skriver Human Rights Watch.

I Ryssland tillkom lagen redan 2012 och har sedan dess utökats vid flera tillfällen. Den senaste utökningen innebar att även individer omfattas av lagen, vilket Blankspot rapporterat om.

I mars rapporterade vi från Georgien där den ryska konstnären och kvinnorättsaktivisten Daria Apakhonchich berättade om hur lagen drabbat henne.

[Läs mer: Hon lämnade Ryssland för att möta samma fasa i Georgien]

Liknande lagar finns redan i länder som Azerbajdzjan och Belarus. I länderna där lagarna införts har civilsamhällets möjligheter att agera fritt kraftigt begränsats.

Kirgizistan har de senaste åren sjunkit som en sten i diverse demokratiindex. I dag rankas det av Freedom House som något mindre fritt än Turkiet.

Toppbild: Kollage med Rysslands president Vladimir Putin och Kirgizistans tillfördnade premiärminister Artem Novikov.