Blankspot om ,

Reportageserien "Verkliga Sverige" lanserades på Nordiska Museet

Ända sedan Blankspot grundades år 2015 med fokus på utrikesreportage har läsare önskat reportage från vita fläckar på den svenska mediekartan. I dag presenterade Blankspot, tillsammans med samarbetspartners, reportageserien Verkliga Sverige.

Nu har startskottet gått för Verkliga Sverige och den ram vi valt för reportageserien är som bekant Selma Lagerlöfs läsebok Nils Holgerssons underbara resa. När den boken skrevs hade de första flygplanen precis lyft och Sverige stod inför stora förändringar. På vilket sätt liknar de utmaningar som fanns då för drygt 100 år sedan mot de som finns idag? Vilka frågor påverkar människors liv idag? Hur möter man digitaliseringens nya bildningsbehov? Vilka är kunskapsklyftorna? Hur engagerar man sig för sin omvärld och vad förklarar skillnaderna i demokratisk delaktighet runt om i landet?

Vi presenterade i veckan våra samarbetspartners: Nordiska museet, Svensk biblioteksförening, Lärarstiftelsen och Studieförbundet Vuxenskolan för att berätta mer av hur vi tänker att arbeta med de medskapande delarna i denna reportageserie.

Blankspots journalistik skapas alltid i nära kontakt med läsarna och som för alla större bevakningsområden finns det en facebookgrupp, följ oss gärna där i gruppen Verkliga Sverige. Nytt för den här reportageserien är att vi också kommer att addera läsarnas egna röster i slutprodukten.

Vid sidan av de reportage som kommer att göras vill vi lyfta fram fler lokala röster och har till vår hjälp för att nå dessa etablerat ett samarbete med Nordiska museet, Lärarstiftelsen, Svensk Biblioteksförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Under en pressträff på Nordiska museet presenterade vi hur insamlingen av röster ska gå till och vad som mer ryms i samarbetet med dessa aktörer.

Jonas Engman, sektionschef på Nordiska museet, inledde och berättade om museets arbete med att samla in och dokumentera berättelser och föremål, något som går han i hand med reportageserien “Verkliga Sverige”.

Chefredaktör Martin Schibbye talade sedan med Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen, om det uppdrag som folkskollärarna för drygt 100 år sedan gav Selma Lagerlöf för att ta fram en ny läsebok i syfte att möta de utmaningar som fanns. Eva-Lis Sirén poängterade att samarbetet med Blankspot väl hänger samman med Lärarstiftelsens pågående utställningsturné En sagolik skola- Folkskolan 175 år.

Kajsa Hartig, digital navigatör på Nordiska museet presenterade sedan hur deras pågående satsning om den svenska demokratin ser en stor potential i att samarbeta med Blankspot. Hur de kan bidra med att de vardagshistorier vi möter bevaras för framtida generationer genom deras minnesinsamling.

I snart hundra år har Nordiska museet samlat folkminnen. Via frågelistor som fångat upp allt från skolgång, vidskeplighet, rädslor och mathållning till dagens digitala insamling via Minnen.se om nyårsfirande eller #metoo.

I samarbetet med Blankspot ser Nordiska muséet en ny möjlighet att nå en än bredare publik och även nå ut med sina pågående skolsatsningar.

Brit Stakston, mediestrateg Blankspot berättade avslutningsvis om hur dessa röster kommer att dokumentera hur demokratin utvecklas i dag.

Frågor vi kommer att ställa oss inom detta område berör folkbildningens roll lokalt? Vad betyder biblioteken, studieförbunden och folkhögskolorna och vad spelar de och de sociala medierna för roll i vår digitala samtid för synen på lokalsamhället?

Till vår hjälp för detta har vi förmånen att samarbeta med några av de som representerar denna infrastruktur för demokrati såsom bibliotek och studieförbund. Nina Larsson, förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan och Karin Linder, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening och berättade om varför reportageserien Verkliga Sverige är intressant för dem.

Båda poängterade vikten av delaktighet och att de såg framemot de röster som kan lyftas fram i vårt arbete.

Reportageresan pågår just nu i Skåne.

Hjälp oss skriva mer om Sverige!

Blankspot gör en resa genom Sverige, och låter ramen vara berättelsen om Nils Holgersson. En resa genom 340 mil av svenska landskap som vi hoppas att du vill vara en del av. 

Med Verkliga Sverige vill vi lyfta fram fler röster och ge en bild av vardagen med perspektiv, sammanhang och nyanser.  På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 100 år sedan de vi ser i dag? Vilka är sakfrågorna som påverkar människors liv idag?

Vill du bidra med din egen berättelse från de platser som Selma Lagerlöf skrev om eller har idéer och tips till vår resa genom Sverige? Gå med i facebookgruppen "Verkliga Sverige"