Nyheter om

Regeringen vädjar om vård för fängslade svensken i Togo

I ett brev från utrikesminister Margot Wallström till den fängslade svensken Seidou Issifous dotter Wassila Seidou berättar ministern att Sverige konsekvent och med tydlighet framhåller faderns hälsosituation och behov av vård.

I brevet berättar Margot Wallström att både hon personligen och regeringen har ett stort engagemang för fallet och ser mycket allvarligt på att ECOWAS-domstolen i juli 2013 slog fast att tortyr förekommit mot den fängslade svensken.

Hon skriver att svenska myndigheter vid flera tillfällen och på olika nivåer tagit upp med togolesiska företrädare att hänsyn måste tas till den fängslades hälsa samt att man ser allvarligt på att ”det förekommit oegentligheter i rättsprocessen”.

Margot Wallström skriver också att den Stockholmsbaserade ambassadören Per Carlsson besökte Seidou i fängelset så sent som i juli i år och att de kommer ”fortsätta våra ansträngningar så länge det behövs och på det sätt vi bedömer gagnar din fars ärende bäst”.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet