Blankspot om

Regeringen gav gräddfil till thailändska JAS-studenter

Den svenska lagen tillät inte att thailändska officerare skulle beviljas uppdragsutbildning vid svenska universitet. Då gjorde regeringen ett undantag så att avtalen i Jas-affären med Thailand kunde genomföras.  När Sverige sålde Jasplan till Thailand 2007 lovade Försvarets materielverk (FMV) att ett antal thailändska studenter skulle få gratis utbildning vid svenska universitet och högskolor. Detta skrevs […]

Den svenska lagen tillät inte att thailändska officerare skulle beviljas uppdragsutbildning vid svenska universitet. Då gjorde regeringen ett undantag så att avtalen i Jas-affären med Thailand kunde genomföras.

 När Sverige sålde Jasplan till Thailand 2007 lovade Försvarets materielverk (FMV) att ett antal thailändska studenter skulle få gratis utbildning vid svenska universitet och högskolor. Detta skrevs in i kontraktet.

Men myndigheten visste inte att det var olagligt och stred mot den svenska högskoleförordningen att ge dessa studenter uppdragsutbildning i Sverige.

FMV, som skulle ordna utbildningsplatserna, bad därför regeringen att de skulle göra ett undantag från högskoleförordningen. Normalt tillåts bara denna typ av utbildningar om det motiveras av biståndspolitiken eller arbetsmarknadspolitiken.

Inget av detta gällde i fallet med Jas-försäljningen till Thailand. Ändå valde den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund att bevilja ett undantag från lagen.

I regeringens beslut motiverar Jan Björklund undantaget med att Sverige annars skulle ha brutit den överenskommelse som fanns mellan den svenska staten och Thailand. Undantaget gällde för en rad olika universitet, bland annat universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping, Karolinska institutet, KTH och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Anna Ek, ordförande i Svenska Freds och skiljedomsföreningen, är kritisk till att den thailändska militärjuntan på detta sätt har kunnat köpa sig platser på svenska universitet och att affären har tvingat fram ett undantag från den svenska lagstiftningen.

– Det är absurt att vi har en försvarsmyndighet som ger ut en massa löften som de sedan inte kan uppfylla och att man sedan tvingas rätta till det i efterhand. Det speglar de desperata åtgärder som man är beredd att vidta för att få igenom de här stora vapenaffärerna, säger hon.

I nya dokument från FMV, som Blank Spot har tagit del av, skriver myndigheten att totalt 92 thailändska studenter skulle få utbildning under åren 2009-2012. Det är betydligt fler än vad FMV tidigare har uppgett. Först hävdade myndigheten att 37 personer hade fått utbildning men senare ändrades den siffran till 40.

Enligt det nya dokumentet är 12 av thailändarna officerare från det thailändska flygvapnet, 9 stycken har fått stipendium från den thailändska kungens stipendiefond och 72 är personer som arbetar på statliga myndigheter i Thailand.

Blank Spot har bett FMV att kommentera de nya siffrorna men har ännu inte fått något svar.

 

Läs regeringsbeslutet här:Regeringsbeslut 1-2JAS-39_Gripen_down_under