Analys om , , ,

Nytt PR-knep av Donald Trump – nu stämmer han nätjättarna

I veckan har Donald Trump under en presskonferens på sin golfklubb meddelat att han kommer att stämma Google, Twitter och Facebook.

Utspelet om stämningen mot “Big Tech” följdes senare upp i en opinionstext hos Wall Street Journal där Donald Trump bland annat skriver att han vill ”återställa yttrandefriheten för mig själv och för varje amerikan” och därför stämmer nätföretagen för att bryta mot första tillägget till den amerikanska konstitutionen.

Hans resonemang kretsar kring nätjättarnas enorma makt och problemet med hur de ”diskriminerar idéer” och ”blockerar aggressivt det fria flödet av information som vår demokrati är beroende av”.

De sociala medieplattformarnas offentliga arenor jämförs av Trump med den betydelse som torgmöten, tidningar och tv haft för demokratin. Han kritiserar nätjättarna för hur de ”manipulerar och kontrollerar själva den politiska debatten” och menar att de konservativa missgynnas.

De exempel han använder för att gestalta hur sociala medieplattformarna censurerar är välbekanta. Det handlar till exempel om hur han menar att bevis för att Covid-19 har sitt ursprung från ett laboratorium i Wuhan tystades, att det var förbjudet att diskutera alternativa hjälpmedel såsom hydroxychlorokin när pandemin bröt ut samt att artikeln om anklagelser mot Joe Bidens familj i tidningen New York censurerades i sociala medier. Och det han anser är det mest allvarliga är hur han själv tystades efter valet.

”Kanske är det mest allvarliga, hur Big Tech under veckorna efter valet blockerade den sittande presidentens sociala medier. Om de kan göra det mot mig, kan de göra det mot dig – och tro mig, det gör de”.

Trump går sedan vidare till att ge exempel på hur vanliga amerikaner blockerats och deplattformerats på plattformarna samtidigt som ”kinesiska propagandister spionerar och den iranska diktatorn sprider hot och hatfulla lögner på dessa plattformar” och avslutar med att lova att han ”aldrig kommer att sluta slåss för att försvara det amerikanska folkets konstitutionella rättigheter och heliga friheter”.

Jurister avfärdar den tidigare presidentens möjligheter att vinna vilket han säkerligen knappast ens själv räknat med.

Det första tillägget i den amerikanska konstitutionen handlar nämligen inte om privata företag. Varje användare som startar ett konto åtar sig dessutom att följa de regler som företagen satt upp för sina olika tjänster. Att Trump stängdes av baserar sig på hans återkommande överträdelser mot dessa uppsatta regler och den uppvigling till våld som skedde från hans konto under stormingen av Kapitolium.

Även om han inte räknar med att vinna så har denna stämning andra syften som ett PR-utspel som ger Trump chansen att få uppmärksamhet och sätta fokus på en fråga under en tid. Detta är hur han använt stämningar förr. Presskonferensens budskap följdes också upp på sajten Take on Big Tech. Där blir det än mer tydligt att stämningen i slutändan handlar allra mest om en kampanj för att öka antalet donationer till hans fortsatta arbete.

Trump har också startat något han kallar för America First Policy Institute och där blir det än tydligare hur han menar att de stora techbolagen tillsammans med regeringen och media undergräver den amerikanska livsstilen.

America is under threat from ideologies that are eroding our founding principles. The American way of life, including federalism, free speech, and the rule of law, is being undermined and distorted by Big Government, Big Tech, and Big Media.”

Även om utspelet med stämningen mot techbolagen av Trump är dömt att förloras aktualiserar det dock än en gång den angelägna frågan om hur ett fåtal nätaktörer fått en sådan enorm makt. Det är en aspekt av nätutvecklingen som redan flitigt diskuteras av såväl demokrater som republikaner och som många kan ställa sig bakom är ett problem. Det är uppenbart för alla även om ingångarna i frågan skiljer sig åt.

Den amerikanska internetlagstiftningen som är reglerad i avsnitt 230 diskuteras regelbundet och eventuella tillägg till den under Bidens mandatperiod är tänkbara.

I fredags undertecknades också en verkställande order av president Biden som syftar till främja konkurrens inom det amerikanska näringslivet. Den innehåller 72 olika initiativ och många är tydligt inriktade mot techsektorn. Riktlinjerna gentemot techbranschen ska åtgärda den sortens företagskoncentration och monopolsituation som vuxit fram inom techbranschen. Biden-administrationen menar det skadar konsumenter, arbetstagare och utvecklande av småföretagandet skriver Wall Street Journal.