Nyheter om ,

Nya brottsmisstankar i Lundin-målet

Kammaråklagare Henrik Attorps har lämnat en kompletterande gärningsbeskrivning till domstolen där Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy misstänks för nya huvudbrott och medhjälpsgärningar. Något som enligt Dagens Juridik, som var först med att rapportera om saken, fått försvararsidan i Lundin-målet att rikta skarp kritik mot åklagaren.

De två affärsmännen Ian Lundin, Alexandre Schneiter misstänks för medhjälp till grova folkrättsbrott i Block 5A i Sydsudan och en förundersökning har pågått under lång tid. 

Nu har åklagaren framfört att ”nya huvudbrott och medhjälpsgärningar” begåtts något som upprört försvaret: ”Vi har därför med utomordentligt stor förvåning i dag på morgonen mottagit en komplettering av förundersökningen som i väsentliga delar omintetgör vårt arbete. Detta eftersom åklagaren inskränker sina påståenden i vissa delar (vilket gör delar av yttrandet inaktuellt) men framförallt påstår nya huvudbrott och medhjälpsgärningar vilka vi omöjligtvis hinner gå igenom inom den av åklagaren uppställda tidsfristen”, skriver försvaret enligt Dagens Juridik.

Nu begär försvaret på nytt anstånd till den 4 januari 2021.Under årens lopp har försvaret ofta pekat på vad de anser vara brister och felaktigheter i sättet på vilket utredningen bedrivs och detta menar de är ett ytterligare ett exempel på detta. 

– Som vi tidigare anfört finns det ingen anledning för åklagaren att på objektiva grunder anta att något brott begåtts av några representanter för Lundin och förundersökningen bör därför omedelbart läggas ner”, säger Lundin Energys presschef Robert Eriksson, till Dagens Juridik.

Men enligt Kammaråklagaren Henrik Attorps är det inget ovanligt att nya anklagelser kommer fram i samband med att åtalet förbereds. Vad det är för anklagelser kan han dock inte gå in på. 

Brottet som Ian Lundin, ordförande för Lundin Energy (tidigare Lundin Oil och Lundin Petroleum), samt Lundin Energys vd Alex Schneiter misstänks för är medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan åren 1997–2003. Bägge förnekar brott.

Huvudförhandlingen väntas när den väl drar igång bli en av Sveriges längsta. Enligt uppgifter i tidningen Fokus ska förundersökningen vara på över 60 000 sidor.

Bild: Holger.Ellgaard, Wikipedia Commons. CC BY-SA 3.0 Hellstrandska huset på Blasieholmen, Stockholm