Blankspot om

Ny omgång av säkerhetskursen – lär dig minimera riskerna

Att vara journalist på fältet har blivit allt mer riskfyllt. Mot den bakgrunden arrangeras återigen vår fyra dagar långa säkerhetskurs. Lär dig minimera riskerna och möjliggöra reportagen. Kursen hålls i Stockholm 27 till 30 augusti.

I samarbete med Metis Services har Blankspot tagit fram en unik säkerhetsutbildning för journalister och andra yrkesgrupper som i riskfyllda miljöer har att skydda förtroenden och information som erhållits i förtroende.

Utbildningen har utformats för dig som arbetar i konflikt- eller postkonfliktområden men är relevant även för dig som verkar i miljöer med hög risk för övervakning.

Kursen innehåller bland annat:

Riskanalys och metodisk riskmitigering:

Strategier och metoder för att identifiera och utvärdera säkerhetshot.

Varningsklockor: Konsten blåsa av ett uppdrag.

Vad gör jag om uppdraget går fel?

Kontakten med hemmaredaktionen.

Skyddsutrustning.

Sjukvård i fält/Incidenthantering

Intensiv hands-on utbildning med fokus på livräddande åtgärder och omhändertagande av skadad samt uppträdande och agerande hos enskild vid incidenter. Den materiel som används under utbildningen är också den som kursdeltagarna kommer att få med sig efter avslutad utbildning i syfte att känna tillit till den egna sjukvårdsutrustningen vad avser handhavande och funktion.

När uppdraget går fel: Rädda skadade kollegor – sjukvård i fält.

Skadad eller sjuk.

Kidnappad, gripen eller i fängsligt förvar.

Källskydd och övervakning

Metodik för att på ett säkert sätt både skydda och kommunicera med källor i sammanhang där hög hotbild råder eller i miljöer med risk för övervakning.  Utbildningen innehåller både lektioner och praktiska övningar.

Att sätta upp säkra möten med intervjupersoner och skydda kontakter och information som lämnats i förtroende.

Att skydda sin kommunikation och sin data.

Att identifiera och hantera digitala hot.

Dessutom:

– Vapenverkan och ballistiskt skydd

– SatCom och spårningsutrustning i högriskmiljöer

– Samtalsplanering, nöjaktig förklaring och introduktion till Coping with capture

– Praktisk övning med rollspelare

– Föreläsningar med erfarenheter: Martin Schibbye om lärdomar från fångenskap, Joakim Medin om arbete i konfliktmiljöer och om att vara frihetsberövad samt Johan Gustafsson om att vara kidnappad i Mali.

– Individuell återkoppling och möjlighet till kortare handledning i samband med planering av reportage i högriskområden.

Plats: Kursen genomförs i Blankspots lokaler på Wallingatan 37 i Stockholm. Lokalen ligger på promenadavstånd från Centralstationen strax norr om Norra bantorget. Övningar och praktiska moment kan komma att genomföras i andra lokaler och i offentliga miljöer.

Tid: Måndag den 27 augusti börjar kursen kl 9.30, övriga dagar ca 8.30. Dagarna består av ett förmiddagspass, ett eftermiddagspass och ett kortare kvällspass. På torsdag den 30 augusti kommer vi att vara klara kl 15.00. Kaffe, dryck och frukt kommer att finnas i kurslokalen. Lunch och andra måltider kan intas på någon av de restauranger som finns i närheten eller handlas in och förtäras i lokalen.

Innehåll: Riskanalys och aktiv riskmedvetenhet och Mad Minute Security

Anmälan och frågor: Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om innehåll eller praktikaliteter till: johan.r@metisservices.se

Läs mer: Blankspot tränar journalister i överlevnad.

Läs mer: Blankspot lanserar säkerhetskurs.

”Fantastiskt bra säkerhetskurs med Blank Spot Project och Metis Services. Ovärderlig kunskap för att rapportera säkert för sin egen och sina källors skull. Rekommenderas varmt!”  Omdöme från deltagare.