Nyheter om

Ny grundlag på Kuba

En överväldigande majoritet av kubanerna har godkänt den nya konstitutionen som befäster kommunistpartiets envälde samtidigt som man inför mindre ekonomiska och sociala förändringar. 

Enligt de kubanska valmyndigheterna så röstade mer än 86 procent, 6,8 miljoner, för förändringen medan endast 766 400, eller 9 procent, röstade mot den. Totalt röstade 7,8 miljoner människor i valet.

“Den kubanska regeringen iscensatte en omfattande och genomgripande kampanj för att säkra ett positivt utfall för att legitimera både en marknadsorienterad inriktning och reformer men också får att bekräfta presidenten Miguel Diaz-Canel ställning,” kommenterade professorn William LeoGrande vid American University valet till Reuters.

Den nya konstitutionen sätter också en övre gräns för presidentämbetets mandatperioder, erkänner privat ägande, tillåter utländska investeringar och stärker skyddet för de som arresteras.

Under det senaste året har den nya grundlagen tagits fram genom tiotusentals möten runt om på Kuba. Av förslagen som skrotades fanns en formulering om ett “kommunistiskt samhälle”, men enpartisystemet blev kvar.

Foto: Pedro Szekely