Blankspot om

Nu tas världen och journalistiken in i klassrummen

Postkodlotteriets kulturstiftelse har beslutat att stödja organisationen Blank Spot Projects satsning mot att ge unga i skolan ökad mediekunnighet. Startskottet går snart för ett demokratiprojekt i realtid från Afrika där elever kan följa reportrarna i fält och lära sig både om bortglömda berättelser och medier och dess roll i samhället. Detta görs genom att man […]

Postkodlotteriets kulturstiftelse har beslutat att stödja organisationen Blank Spot Projects satsning mot att ge unga i skolan ökad mediekunnighet. Startskottet går snart för ett demokratiprojekt i realtid från Afrika där elever kan följa reportrarna i fält och lära sig både om bortglömda berättelser och medier och dess roll i samhället. Detta görs genom att man i klassrummen arbetar nära ett team av demokratikorrespondenter.

– Att i realtid i klassrummen via en onlinebaserad lårplattform få arbeta med journalistikens byggstenar på detta sätt skapar en förståelse för journalistikens metoder och vilken central roll pressfrihet har i fungerande demokratier. Genom att följa en reportageserie i länder där demokratiarbetet pågår skapas också insikter om den egna demokratin och mediers roll i Sverige, säger Brit Stakston.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om journalistiken om medias roll i demokratier samt öka kunskapen om regioner i världen som ofta missas i nyhetsrapporteringen.

– Projektmålet är att ta fram ett unikt undervisningsmaterial som stärker unga människor som mediekonsumenter. På köpet får de djupa insikter om vad konsekvensen blir om man inte är mediekritisk eller om pressfrihet inte existerar, säger Brit Stakston.

Projektet kommer att ske i nära samverkan med ett 20-tal svenska skolor inom samhälls- och svenskundervisningen i år 9 och gymnasiet.

– Ofta får skolor besök av journalister efter att en reportageresa när allt är klart. Vi vill vända på berättandet och kommer att börjar med att besöka skolorna inför reportageresan under den första terminen av projektets tre. Detta för att skapa delaktighet och medskapande. Vi tror också att ett par tusen vetgiriga elever tillsammans är klokare än två ensamma journalister, säger Martin Schibbye.

Projektet avslutas med ett skolbesök som riktar sig mot hela skolan inklusive deltagande elever.

De journalistiskt reportagen kommer vid sidan av att engagera de elever och lärare som arbetar med materialet även nå allmänheten via sajten Blankspotproject.se.

Detta möjliggör att även undervisningsmaterialet når fler ungdomar än de som arbetar direkt med journalisterna.

Är du lärare och intresserad av att delta i projektet? Kontakta Brit Stakston som är projektledare på Blankspot: brit@blankspotproject.se