Blankspot om

Nu kan du förhandsbeställa säkerhetshandboken

Blankspot fortsätter arbetet med att stärka journalisters säkerhet genom att tillsammans med Metis Services och journalisten Joakim Medin sammanställa erfarenheterna från de senaste årens säkerhetskurser i en handbok.

Boken som bygger på de praktiska kurserna “Come Back Alive” sammanställs under våren 2019 och kommer att innehålla kapitel om vikten av kulturell förståelse, källkritik, objektivitet och hur man får tillgång till unika miljöer och vinner förtroende hos intervjupersoner.

Den kommer också att vara användbar även för andra grupper än journalister, såsom biståndsarbetare, affärsresenärer, backpackers och turister.

Tips från personer som varit med om fångenskap, kidnappning och livshotande skador blandas med inspiration till arbetsmetoder, förberedelser, hur man säljer in och finansierar journalistik samt hur man gör en riskanalys och håller kontakt med hemmaredaktionen.

En röd tråd genom hela boken är kunskap kring hur man skyddar inte bara journalisten utan framför allt uppgiftslämnare och de uppgifter som man får i förtroende.

För att kunna finansiera arbetet med boken tar vi nu upp förhandsbeställningar till specialpriset 249 kronor. För att beställa böcker till er organisation eller som privatperson maila brit@blankspot.se