Blankspot om

Nils Resare om Blank Spot Projects biståndsgranskning

Hallå där, Nils Resare, du har precis dragit igång ett öppet gräv för Blank Spot Project där du tillsammans med medlemmarna ska undersöka framtiden för biståndet:  Vad behöver du hjälp med? – Biståndet, i den form vi känner det, är satt under stark press. Många givarländerna vill behålla mer av pengarna själva och använda pengarna till annat […]

Hallå där, Nils Resare, du har precis dragit igång ett öppet gräv för Blank Spot Project där du tillsammans med medlemmarna ska undersöka framtiden för biståndet:

 Vad behöver du hjälp med?

– Biståndet, i den form vi känner det, är satt under stark press. Många givarländerna vill behålla mer av pengarna själva och använda pengarna till annat än beprövade insatser som till exempel utbildning och hälsovård. Jag vill ha hjälp med konkreta exempel på hur Sverige och andra länder förändrar sitt givande och vilka konsekvenser det får för världens fattiga. Det kan till exempel handla om olika former av säkerhetsinsatser eller stöd till det egna landets exportsatsningar. Jag har skrivit mer om projektet på Blank Spot projects sajt.

Varför är det här en Blank Spot?

– Det internationella biståndet är stort spritt och mångfacetterat. Det är nästan omöjligt att få grepp om. Ändå finns det många starka åsikter om hur effektivt det är och om det alls behövs. Jag tror att det är väldigt viktigt att det finns en oberoende rapportering och bevakning av biståndet, annars riskerar fördomar och missuppfattningar att ta över.

Vad hoppas du att granskningen ska resultera i?

– Att vi får en bättre förståelse för biståndet, dess förtjänster och tillkortakommanden. Bara om vi lyckas med detta kan vi fatta kloka beslut om hur biståndet bör utformas i framtiden.

Varför en öppen granskning?

– Jag tror att tretusen personer vet mer än tre personer.  Vi på Blankspot vill ta er läsare på allvar och ta fram journalistik tillsammans med er. Genom att tillsammans sätta tänderna i den här frågan tror jag vi kan nå längre och djupare än om vi hade arbetet på traditionellt vis med frågeställningen. Vi vet att det finns många läsare som jobbat med biståndsfrågor i decennier och vars kompetens kommer att vara nödvändig för att ro i land en sådan här ambitiös satsning?

Hur länge ska reportaget pågå?

– Så länge vi har resurser att fortsätta. Under 2016 kommer jag att i huvudsak ägna mig åt detta. Jag blir en korrespondent för Blankspot som bevakar bistånd, utrikespolitik och vapenexport. Jag tror att det finns tillräckligt många läsare som tycker detta är viktigt och som går med i Blank Spot så att vi får ekonomi i det här projektet. Men det är svårt att i dag säga vad vi kommer att hitta, till vilka länder vi ska resa eller vilka personer som vi ska intervjua. Det här är ett nytt och spännande sätt att jobba på även för oss.

Kan du förklara vad Blank Spot Project är för de som inte vet.

– En medborgarfinansierad sajt för utrikesjournalistik.  En plattform där vi tillsammans gör kvalitativ journalistik utan mellanhänder om världens vita fläckar. Medborgare betalar direkt till journalister på fältet. Vi gör unika reportage som annars inte skulle bli gjorda.  Vi bildades våren 2015 efter en intensiv crowdfunding kampanj. Vi tror att det finns tillräckligt många svenskar som är beredda att betala för kvalitetsjournalistik genom att bli månads- eller årsgivare.

Hur blir man medlem?

– Man går in på sajten och signar upp sig. Sedan ansöker man om att gå med i den medlemsexklusiva Facebookgruppen #blankspot7. Där fortsätter vi diskussionen. Men de färdiga reportagen kommer att vara fria och delbara. Kunskapen om vår omvärld är alltför viktig för att låsas in bakom en betalvägg.

Läs också Nils Resare inlägg om projektet #blankspot7: “Kom med och granska biståndet”.