om

nils-h

Gården i Västra Vemmenhög har byggts upp igen, efter att ha bränts ned av gryningspyromanen.