Blankspot om

Möt oss på Bokmässan

Årets Bokmässa sker den 23 - 26 september 2021. Här presenterar vi de programpunkter som Blankspot medverkar på.

Årets upplaga av Bokmässan sker både digitalt och coronaanpassat på plats med ett begränsat antal biljetter, i veckan presenterades programmet r.

650 författare, forskare, journalister och andra sakkunniga deltar i olika program och från Blankspot kan du möta Brit Stakston, Martin Schibbye och Rasmus Canbäck. Det kommer att finnas över 650 programpunkter och 250 seminarier som 100 arrangörer varit med och skapat seminarieprogrammet som du hittar här.

Ett av tre tema är demokrati och kretsar runt frågan om hur demokratin mår och innefattar ett 30-tal seminarier som belyser skolans, bildningens och medie- och informationskunnighetens roll, tech-bolagen och mediernas funktion och uppgift, samt lokala, regionala, nationella och globala perspektiv på demokratin.

Brit Stakston medverkar i två sammanhang knutna till demokratitemat.

Torsdagen den 23 september

Hur många åsikter tål demokratin?

På sociala medier är tongångarna emellanåt hårda när åsikter framförs och bemöts. Yttrandefriheten i Sverige och flera västerländska demokratier är vidsträckt men var går gränsen för vad man får uttrycka? Och varför upplever en del att de inte blir lyssnade på? Hur värnar vi ett öppet demokratiskt samtal där alla röster får komma till uttryck utan att vissa grupper hängs ut och förtalas? Vad har medier för ansvar för att hålla debatten öppen och fri?

Medverkande: Sofia Wadensjö Karén, vd för UR; Brit Stakston, mediestrateg och författare; Caspar Opitz, medieombudsmannen. Programledare: Katarina Graffman, dr i antropologi och författare.

Tid: 12:30 – 13:00

Plats: Kongresshallen

Arrangör: Statens medieråd och UR

Köp biljett här

***

Fredagen den 24 september

Hur kan biblioteken stärka demokratins utveckling i en digital era?

Ett samtal om bibliotekens demokratiuppdrag och hur uppdraget kan tolkas i en digital tid. Hur kan bibliotekspersonal bli än mer aktiv i arbetet med digitaliseringens påverkan på demokratin? På vilket sätt kan bibliotekschefer leda och organisera verksamheten så att den får en ökad legitimitet i dessa frågor?
Samtalet mellan Brit Stakston, mediestrateg, Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, och Lena Arborelius, tf enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning, sker med utgångspunkt i den aktuella förstudien “Biblioteken som tankesmedjor för att stärka den demokratiska utvecklingen”. Förstudien är genomförd av Brit Stakston på uppdrag av de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Blekinge/Kronoberg och Jönköping.

Tid: 09:30 – 09:50

Plats: Biblioteksscenen

Arrangör: Kulturutveckling i VGR i samarbete med region Skåne

Köp biljett här

***

Martin Schibbye medverkar i tre olika programpunkter. Ett seminarier under temat demokrati och två samtal som tar avstamp i boken “Så funkar krig och konflikter” där Martin bidragit med reportage om blodiga konflikter och kamp för demokrati i bland annat Etiopien, Eritrea och Afghanistan.

Torsdag 23 september

Oroligheter genomsyrar vår samtid, vare sig det rör sig om pandemier, klimatförändringar eller krig. Även de som är för små för att riktigt förstå känner av vuxenvärldens och samhällets oro. Hur påverkas barn av att växa upp i en orolig tid och hur pratar man med dem om komplexa ämnen? Kan böcker vara till hjälp?

Medverkande: Barnpsykologen Reyhaneh Ahangaran är aktuell med Ska det kännas så här?, Frida Berry Eklund är specialist i klimatkommunikation och har skrivit Prata med barn om klimatet och journalisten Martin Schibbye medverkar i boken Så funkar krig och konflikter av Niki Walker, med reportage om unga runtom i världen. Programledare: Cecilia Düringer, journalist.

Tid: 11:45 – 12:15

Plats: Studio F4-5

Arrangör: B. Wahlströms, Bonnier Carlsen och Natur & Kultur

Köp biljett här

***

Fredag 24 september

Krig, konflikter och världens hemskaste sjukdomar

Pest, kolera, dysenteri och andra fruktansvärda sjukdomar skildras ingående och med humor i Ida Kjellin och Sofia Bergströms bok Världens hemskaste sjukdomar. I Så funkar krig och konflikter av Niki Walker bidrar journalisten Martin Schibbye med reportage om blodiga konflikter och kamp för demokrati i bland annat Etiopien, Eritrea och Afghanistan. Ett samtal om att förmedla fakta och skildra hemskheter för unga läsare.

Tid: 11:30 – 11.50

Plats: BonnierHoops

Arrangör: Bonnier Carlsen

Köp biljett här

***

Lördag 25 september

Makt, konflikt och naturresurser i södra Afrika

I Cabo Delgado-provinsen i norra Moçambique pågår en våldsam och inhuman kris. Tusentals människor är på flykt efter att den väpnade islamistiska gruppen lokalt känd som al-Shabab har bränt byar och begått brutala mord. För drygt tio år sedan gjordes stora upptäckter av gas och rubiner i provinsen, men istället för att gagna den fattiga lokalbefolkningen blev det eliten som tjänade på naturresurserna. När gasen hittades kom multinationella företag till Cabo Delgado. Sedan startade konflikten.

Medverkande: Martin Schibbye, författare och journalist, samtalar med Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna.

Tid: 16:30 – 17.00

Plats: Kongresshallen

Arrangör: Globala Torget

Köp biljett här

***

Kaukakaskännaren Rasmus Canbäck skriver regelbundet hos Blankspot om bland annat Nagorna Karabach. Han medverkar under bokmässan i ett kombinerat boksamtal och bildvisning om regionen inför sin kommande bok.

Torsdag 23 september

Fred och demokrati i krigets Nagorno-Karabach
Rasmus Canbäck reste som en av de första västeuropeiska journalisterna in i Nagorno-Karabach efter krigsslutet tillsammans med en lokal fotograf. I ett kombinerat boksamtal och bildvisning ges en unik inblick i den humanitära aspekten av en länge frusen och för många okänd konflikt i Europas utkant, som till enormt lidande under 2020 åter blossade upp till blodigt invasionskrig. Rasmus berättar om förutsättningar för en fredsprocess, men också hur kriget påverkar demokratisering och byggande av öppna samhällen i Armenien och Azerbajdzjan, militärt stödda av regionens auktoritära stormakter.

Bildvisning och boksamtal inifrån efterkrigets Nagorno-Karabach.
Medverkande: Martin Ängeby, moderator och journalisten Rasmus Canbäck.

Tid: 15:10 – 15:40

Plats: Världskulturmuseet

Arrangör: Silc förlag