Blankspot om

Möt Blankspot i Almedalen

Blankspots chefredaktör Martin Schibbye och Blankspots VD Brit Stakston är på plats under Almedalsveckan och deltar bland annat i de seminarier som listats nedan. Kom och lyssna, på plats eller via webben.

Måndagen:

08:00 – 08:45: Peace process and press freedom in Afghanistan

How will the peace process affect press freedom in Afghanistan? Right now, efforts are made for a peace process in Afghanistan. But already there is concern about what a peace agreement would contain and how it could limit freedom of expression and freedom of the press.

How can journalists convey news from the corridors of power to ordinary people in rural areas? Already, local journalism is limited and there is a risk that it will be further restricted. In the seminar we look at the journalistic monitoring of the process itself but with a focus on what can happen afterwards.

Plats: Donnersgatan 6

12:00 – 12:45: Är vår demokrati hotad?

Vår tid kännetecknas av snabba förändringar tekniskt, politiskt och socialt. Större delar av våra liv blir digitala, fler förtroendevalda upplever hot mot sitt politiska engagemang och ett osäkert omvärldsläge gör att försvaret stärks. Vilka utmaningar står demokratin inför – tar vi den för given? Sveriges riksdag arrangerar ett samtal i vilket Brit Stakston, talmannen och ÖB deltar.

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård

13:00 – 13:45: Hur finansieras morgondagens journalistik?

I en digitaliserad värld måste medierna se över sina affärsmodeller. Hur ska medierna kunna ta betalt digitalt? Hur ser betalningsviljan ut i dag?Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med de olika modeller medierna använder i dag? Och hur kommer det påverka journalistiken? Brit Stakston deltar.

Plats: Mellangatan 22, trädgården.

15:00 – 15:45: Hat, hot och våld utan gränser – så skräms journalister till tystnad

Antalet länder där journalister kan arbeta i säkerhet blir allt färre, auktoritära regimer världen över stramar åt sitt grepp om media. Hur påverkas journalisterna av det allt hårdare klimatet? Och vad innebär det för de demokratiska processerna runtom i världen?

Plats: Mellangatan 22, trädgården

Torsdagen:

14:15 – 15:00: Massmedias frihet och ansvar i polariseringens tidsålder

Under senare år har värdekonflikten mellan frihet och ansvar blossat upp i olika samhällssektorer. Vilket ansvar har man för konsekvenserna av det man säger eller skriver? Var går gränserna för ens frihet? Var går gränserna för vad man får säga och göra, och var bör de gå?

Plats: Strandvägen mitt emot Almedalsparken.

20:30 – 21:15: Hur ser Sverige egentligen ut och vilka förändringar pågår?

Hur ser Sverige i egentligen ut och vart är vi på väg? Vilka förändringar pågår? Hur ser människors berättelser ut på gräsrotsnivå i Sverige?

Genom den gräsrotsfinansierade reportagesajten Blankspot görs reportage om de s.k. vita fläckarna på kartan i Sverige och övriga världen. Som Nils Holgersson eller en modern drönare frågar vi oss hur människor har det i Sverige från Vombsjöns strand i Skåne till Midnattssolens land i norr. Martin Schibbye, Journalist och chefredaktör för Blankspot samtalar med Lisa Tegby, Präst och samtalsledare.

Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.