om

L1006338

Youssef och Fatima tillsammans med Blankspots reporter Eskil Blohmé utanför sitt hem.