om

kurs-3

Utbildningen har utformats för dig som arbetar i konflikt- eller postkonfliktområden, men även för dig som verkar i miljöer med hög risk för övervakning.