Nyheter om

Kunskapscentrum ska förhindra självmord

Regeringen satsar 30 miljoner kronor på ett kunskapscentrum om ensamkommande flyktingar. Att hantera psykisk ohälsa och suicidprevention ska bli centrets huvuduppgift, enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström. De många självmordsförsöken bland ensamkommande flyktingbarn har fått regeringen att starta ett kunskapscentrum som kopplas till Socialstyrelsen. Centret ska utveckla metoder och arbetssätt för yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och […]

Regeringen satsar 30 miljoner kronor på ett kunskapscentrum om ensamkommande flyktingar. Att hantera psykisk ohälsa och suicidprevention ska bli centrets huvuduppgift, enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

De många självmordsförsöken bland ensamkommande flyktingbarn har fått regeringen att starta ett kunskapscentrum som kopplas till Socialstyrelsen. Centret ska utveckla metoder och arbetssätt för yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Även skolan kommer ha nytta av kunskaperna om de ensamkommande barnens hälsotillstånd, anser regeringen.

– Den senaste tiden har vi fått rapporter om flera självmordsförsök bland ensamkommande barn. Vi kan aldrig acceptera att unga ser självmord som enda utväg, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Efter ett larm från närverket “Vi står inte ut” i februari gjorde Socialstyrelsen en snabb enkät om självmord bland ensamkommande asylsökande. Myndigheten fann då att minst 68 personer hade försökt ta sitt liv under 2016 och 2017. Resultatet av enkäten har presenterats för ansvariga politiker och skickats till landets samtliga kommuner och socialtjänster.

Socialstyrelsens nya kunskapscenter börjar sitt arbete den 1 april och ska redovisa vad de kommit fram till fyra år senare, mars 2021.