Blankspot om

"KU-anmälan om säkerhetsrådet är ett slag i luften"

Dagens Nyheters artiklar om hur regeringen använde biståndspengar för att bekosta 27 FN-ambassadörers konferensbesök i Sverige har fått stort genomslag. Det är bra men frågan är vad tidningen egentligen avslöjar, skriver Nils Resare i en krönika.  Den fjärde april kunde Dagens Nyheter berätta att 27 FN-ambassadörer hade fått en gratisresa till Sverige för att delta […]

Dagens Nyheters artiklar om hur regeringen använde biståndspengar för att bekosta 27 FN-ambassadörers konferensbesök i Sverige har fått stort genomslag. Det är bra men frågan är vad tidningen egentligen avslöjar, skriver Nils Resare i en krönika.

 Den fjärde april kunde Dagens Nyheter berätta att 27 FN-ambassadörer hade fått en gratisresa till Sverige för att delta i ett klimatseminarium i Stockholm. Men det var inte hela sanningen. Bakom det vällovliga syftet med konferensen fanns en “dold” anledning till inbjudan.

I egenskap av FN-ambassadörer skulle de representera sina länder vid omröstningen till FN:s säkerhetsråd i juni. Under konferensen, och vistelsen i Sverige, skulle de lockas att lägga sin röst på Sverige, enligt tidningen.

Det råder ingen tvekan om att DN har gjort ett gott journalistiskt hantverk. I researchen har de tagit del av ett 100-tal mail som tydligt och klart visar att UD:s stab för kampanjen till säkerhetsrådet har pressat på ledningen för Dag Hammarskjölds minnesfond som enligt stadgarna ska vara oberoende och ickestatlig.

Rent moraliskt är det betydelsefullt att DN lyckas blottlägga att UD:s kampanjstab detaljstyr minnesfondens agerande. Om inte annat visar det hur mycket tid och energi denna regering lägger på att få en plats i säkerhetsrådet.

Men samtidigt har varken regeringen gjort något olagligt eller ens brutit mot det internationella regelverk som finns inom OECD för hur statliga biståndspengar får användas.

Vad man än tycker om kampanjen till säkerhetsrådet kan regeringen välja att använda biståndspengarna till en rad aktiviteter som de flesta av oss inte skulle kalla bistånd.

Att bjuda in deltagare till olika konferenser – för att övertyga utländska diplomater om en ståndpunkt som Sverige tycker är angelägen – är något som biståndspengar ofta används till. Och vad som är angeläget bestäms av den regering som för tillfället styr landet.

Det finns också flera fall där regeringen medvetet har använt biståndspengar i strid mot de relativt luddiga regler som styr hur biståndet får användas. Tyvärr förekommer det ganska ofta – oavsett politisk färg på den regering som för tillfället sitter vid makten.

Under Göran Perssons tid som statsminister användes till exempel biståndet till marknadsföringen av Jas i Sydafrika. Detta var definitivt ett brott mot det internationella regelverket.

Men de kanske mest systematiska överträdelserna gjordes under den tid UD leddes av Carl Bildt. Bland annat fixade han så att den förre biståndsministern, och hennes statssekreterare, fick sin lön från biståndsbudgeten.

Den handlingen stred både mot regeringsformen och mot de internationella reglerna som styr hur bistånd får användas.

Det är därför märkligt att oppositionen nu moraliserar, och till och med KU-anmäler regeringen, för att de har bjudit in 27 FN-ambassadörer med biståndspengar – helt enligt regelverket.

I bästa fall öppnar oppositionens anmälan upp för en bredare diskussion om vad det kan vara lämpligt att använda biståndet till. I så fall är det många satsningar, inklusive kandidaturen till säkerhetsrådet, som behöver skärskådas.

Men en sådan diskussion skulle varken regeringen eller oppositionen vara betjänta av eftersom den kraftigt skulle begränsa deras möjligheter att föra den politik de vill. Utöver biståndet finns det väldigt lite pengar avsatta för att finansiera den allmänna utrikespolitiken – till exempel för att smörja en grupp FN-ambassadörer från fattiga ö-nationer.

 

Läs mer om Blankspots granskning av Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd:

https://www.blankspotproject.se/sa-lobbar-sverige-for-en-p…/

https://www.blankspotproject.se/wallstrom-forsoker-vinna-s…/

https://www.blankspotproject.se/bistandsministern-lobbar-b…/

https://www.blankspotproject.se/sjalvcensuren-sprider-sig-…/