om

kotillbussen

Det relativt goda kommunikationsnät som var ett kolonialt arv i Eritrea ödelades till stor del under befrielsekriget 1962–1991 och kriget mot Etiopien 1998–2000. Återuppbyggnaden har gått långsamt. Det finns busstrafik mellan större orter, men vägarna är ofta i dåligt skick.