om

jordbruk

På Erik Olssons fält ska det bli potatis