Blankspot om

Jas-studenter stoppades i Lund

Den juridiska institutionen på Lunds universitet uppmanades att ta in thailändska officerare på mastersprogrammen. Men flera lärare vägrade och ansåg att kopplingen till vapenaffärerna med Thailand skulle svärta ner deras anseende och forskning. Våren 2014 ville Försvarets materielverk (FMV) att den juridiska institutionen i Lund skulle ge studieplatser till thailändska officerare och stridspiloter. De hade […]

Den juridiska institutionen på Lunds universitet uppmanades att ta in thailändska officerare på mastersprogrammen. Men flera lärare vägrade och ansåg att kopplingen till vapenaffärerna med Thailand skulle svärta ner deras anseende och forskning.

Våren 2014 ville Försvarets materielverk (FMV) att den juridiska institutionen i Lund skulle ge studieplatser till thailändska officerare och stridspiloter. De hade fått sin utbildning i Sverige betald genom Jas-affären med Thailand 2008.

Men flera lärare och forskare på den juridiska fakulteten protesterade. Läget i Thailand var vid denna tid mycket oroligt och risken att militären åter skulle ta makten var överhängande. Flera av studenterna var thailändska officerare och stridspiloter.

– Jag var väldigt arg. Att ta emot dessa studenter skulle kompromettera vår forskning, integritet och undervisning, säger en av institutionens forskare.

Flera av de anställda på institutionen ansåg att det fanns principiella anledningar att hålla sig utanför den hårt kritiserade vapenaffären.

– Vi forskar om mänskliga rättigheter, vapenanvändning och humanitär rätt, det här stred mot vårt uppdrag, säger en forskare.

Andra forskare ansåg tvärtom att det fanns en poäng i att ta emot dessa studenter eftersom de skulle få genomgå en mastersutbildning i mänskliga rättigheter och internationell rätt. De menade att det inte kunde göra någon skada att utbilda thailändarna – detta handlade ju inte direkt om vapenträning.

Enligt Vilhelm Persson, prefekt på institutionen för juridik, har universitetet, som är en myndighet, en plikt att hjälpa andra myndigheter – i detta fall FMV.

Men efter en tids diskussioner, där ett helt lärarlag vägrade samarbeta, beslutade sig den juridiska fakulteten för att inte ta emot några thailändska studenter alls.

Det gjorde däremot många av de andra institutionerna i Lund och andra svenska universitet. I flera fall fick thailändarna en utbildning som var direkt anpassad för att sköta och utveckla de avancerade vapensystem som Thailand hade köpt från Sverige. Totalt har 70 thailändska studenter, varav flera officerare från det thailändska flygvapnet, fått gratis utbildning vid svenska universitet.

 

Artikeln är en del i Blankspots pågående granskning av Jas-affären i Thailand.

Läs mer om hur du kan bidra till granskningen här genom att bli medlem i Blank Spot Project.

Här kan du läs tidigare publicerade artiklar:

Jas-löfte stred mot lagen

Regeringen gav gräddfil till thailändska jas-studenter

Jas-stipendiater fick företräde till högskoleutbildning

Svenska Freds polisanmäler FMV

Blank Spot avslöjar hemligt Jas-avtal

När diktaturen fick köpa Jas-plan

 

Foto:Mikael Risedal