Nyheter om

Jas-affären: ”Är det motköp eller mutköp?”

Försvarsminister Peter Hultqvist utgår från att alla regler har följts vid Jas-affären med Thailand. Om det finns misstankar om oegentligheter ska de utredas av rättsvårdande myndigheter. Det sade han under en debatt i Riksdagen. Under dagens debatt i Riksdagen fick försvarsminister Peter Hultqvist svara på frågor från Stig Henriksson (v) om Blankspots avslöjande att 37 […]

Försvarsminister Peter Hultqvist utgår från att alla regler har följts vid Jas-affären med Thailand. Om det finns misstankar om oegentligheter ska de utredas av rättsvårdande myndigheter. Det sade han under en debatt i Riksdagen.

Under dagens debatt i Riksdagen fick försvarsminister Peter Hultqvist svara på frågor från Stig Henriksson (v) om Blankspots avslöjande att 37 thailändska officerare har fått gratis universitetsutbildning i Sverige.

Stig Henriksson undrade om den hemliga uppgörelsen om utbildningsplatserna kunde vara ”motköp eller mutköp”.

Försvarsministern sade att han inte kunde uttala sig om ett pågående polis ärende.

– Regelverket måste följas. Så länge ingen kan visa att man har brutit mot regelverket kan jag inget säga, sade försvarsministern.

Peter Hultqvist påpekade också att avtalet om att sälja stridsflygplan till Thailand skrevs under den borgerliga regeringens tid vid makten och att han själv inte hade någon insyn i affären.

Stig Henrikson ställde frågan till ministern om han kände sig trygg med att andra Jas-affärer, till exempel den med Brasilien, inte innehåller några mutbetalningar.

Ministern ansåg att detta var ”spekulativa frågor” och att han inte har någon anledning att tro någonting “om vare sig det ena eller andra”.

Se hela debatten här:

Läs Blank Spots reportage om hur det gick till när diktaturen fick köpa JAS-plan här.