Röster om

Jakop Dalunde (mp): "Tunisiens sak är vår"

Tunisien är det enda land där den arabiska våren lyckats leda i riktning mot demokratisering. Utvecklingen är hoppfull men historien visar på nödvändigheten i att demokratiska reformer också följs av ekonomisk utveckling. Det skriver EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (mp) i ett debattinlägg.

Åren efter revolutionen i Tunisien har präglats av inflation och arbetslöshet och vi ser nu oroande tecken på hur stödet för demokrati som styrelseform sjunker bland landets befolkning.

Om utvecklingen inte bryts riskerar vi att odemokratiska och islamistiska krafter på nytt kan vinna mark i landet. Detta vore förödande, inte bara för Tunisien men också för utvecklingen i hela Nordafrika och Mellanöstern.

EU har en viktig roll i att stödja och underlätta Tunisiens demokratisering. Den romerska politikern Cato den äldre, såg för över två tusen år sedan den numera tunisiska handelsstaden Karthago som en så allvarlig konkurrent till Rom, att han avslutade samtliga anföranden i senaten med de bevingade orden ”för övrigt anser jag att Kartago bör förgöras”. För EU förhåller sig det precis tvärtom. Ett demokratiskt och välmående Tunisien skulle gynna EU:s ekonomi och unionens utrikespolitiska arbete i att sträva efter en världsordning byggd på demokrati och mänskliga rättigheter.

När jag i somras i egenskap av EU-parlamentariker besökte Tunisien blev det tydligt att EU kan bidra på flera områden i att stötta tunisierna i deras kamp för demokrati och en gynnsam ekonomisk utveckling.

Ekonomiskt stöd är en viktig del i arbetet men i samtal med bland annat Tunisiens utrikesminister Khemaies Jhinaoui och parlamentets president Mohamed Ennaceur blev det tydligt att det är framförallt inom områden av ömsesidigt utbyte mellan EU och Tunisien som skillnad kan göras från politiskt håll.

Jag vill därför lista tre områden där EU på ett konkret sätt kan bidra till en positiv utveckling i Tunisien.

Underlätta handel mellan Tunisien och EU

EU borde aktivt verka för att underlätta handel med Tunisien. Det är inte rimligt att vi med ena handen spenderar miljarder på gränskontroller för att hindra nordafrikanska migranter från att ta sig in i EU, samtidigt som vi med den andra lägger hinder som försvårar för länder på andra sidan medelhavet att frodas ekonomiskt.

Olivolja är bra exempel på en näring där förbättringar kan ske. Produktion av olivolja en av Tunisiens viktigaste näringar och sysselsätter en stor andel av Tunisiens befolkning. EU bör ta ytterligare steg för att slopa tullar vid införsel av olivolja från Tunisien och på så sätt stödja landets inhemska produktion. Inom EU måste insatser göras för att övertyga Grekland, Italien och Spanien om att försöken att skydda dessa länders marknadsandelar på olivoljemarknaden inte kan ske till priset av en negativ utveckling i Tunisien.

 Utveckla förutsättningarna för förnybar energi

EU bör investera i förnybar energi i Tunisien och undersöka möjligheterna att bygga en kabel som kan exportera energi till Europa. I Marocko arbetas det redan på ett liknande projekt, där det byggs enorma mängder solpaneler och det finns planer på en kabel till Spanien. Om vi skulle göra samma sak med solceller och vindkraft i tunisiska Saharaöknen, så skulle det både betyda arbetstillfällen i Tunisien samt utökade möjligheter att avveckla kol- och kärnkraft i Europa. Huvuddelen av elproduktionen bör gå till att göra länderna i Mellanöstern och Nordafrika fria från fossila bränslen. Med kablar för högspänd likström under medelhavet skulle dock uppemot 20 % kunna exporteras till den europeiska marknaden.

Stöd till hållbar turism

EU bör främja turismen till Tunisien. Efter att turismen minskat till följd av en rad terrordåd har den tunisiska regeringens miljöutskott fått i uppdrag att utveckla förutsättningarna för ekoturism och ekologisk odling, vilket börjat locka en ny typ av resenärer till Tunisien. Det finns numera flera program som går ut på att hjälpa lokalbefolkningen att satsa på ekoturism och ge finansiell hjälp till bönder som odlar ekologiskt. EU bör hjälpa den tunisiska regeringen i sin ambition att bli en destination för hållbart resande. Från stora delar av Europa går det dessutom enkelt att resa med båt till Tunisien. Utöver att stärka transitionen till demokrati i Tunisien kan ökad turism till landet bidra till ett mer hållbart resande.

Europa har ett moraliskt ansvar för en demokratisk och hållbar utveckling i vårt närområde. Ett välmående Tunisien ligger dessutom i det demokratiska Europas långsiktiga egenintresse. Det är dags att skrida till verket.

Tunisiens sak är vår!

/ Jakop Dalunde, EU-parlamentariker (MP), gruppledare i utskottet för transport och turism och suppleant i utrikesutskottet

 

**

Vad tror du om utvecklingen i Tunisien? Bland våra läsare finns det många som kan ge nya vinklar och perspektiv. För att öppna upp för sådana texter har vi lanserat kategorin ”Röster” på sajten. Skicka din text till info@blankspot.se.