om

IMG_2249

Fler och fler flickor går i skolan. I dag är läs- och skrivkunnigheten 81 procent för män och 69 procent för kvinnor.