Blankspot om

Från Bokmässan 2021: Hur många åsikter tål demokratin?

Från Bokmässan 2021 med bland annat Brit Stakston i ett samtal om medieutvecklingen och demokratin.

På sociala medier är tongångarna emellanåt hårda när åsikter framförs och bemöts. Yttrandefriheten i Sverige och flera västerländska demokratier är vidsträckt, men var går gränsen för vad man får uttrycka? Och varför upplever en del att de inte blir lyssnade på? Hur värnar vi ett öppet demokratiskt samtal där alla röster får komma till uttryck utan att vissa grupper hängs ut och förtalas? Vad har medier för ansvar för att hålla debatten öppen och fri?

Se hela samtalet hos UR Play.

Medverkande i ett samtal om detta är Brit Stakston, mediestrateg och författare, Sofia Wadensjö Karén, vd för UR och Caspar Opitz, medieombudsmannen.

Samtalet är inspelat den 23 september 2021 på Svenska mässan i Göteborg.

Moderator: Katarina Graffman.

Arrangörer: Statens medieråd och UR