Blankspot om

Hur kan den tysta majoriteten höras mer?

Civilsamhället är under attack av populister enligt Princetonprofessorn Jan Werner Müller. Blankspot samlade tre folkrörelsepersoner för att svara på frågan hur den tysta majoriteten ska kunna stå emot angreppen.

– De demokratiska spelreglerna ifrågasätts på punkt efter punkt. Ideella organisationer, där medborgare har gått samman för att driva en fråga, blir ifrågasatta som särintressen och för att de har en agenda.

Det sade Erik Wagner, förläggare på Idealistas förlag, som tillsammans med Anna Magnusson på studieförbundet Vuxenskolan och kompetensutvecklaren Edna Eriksson samtalade om hur civilsamhället ska kunna stå emot angrepp från populister, under Blankspotdagen den 9 maj.Enligt Edna Eriksson är ett problem att för få svenskar känner till sina fri och rättigheter.

– Vi är inte rättighetskunnande och vi är inte rättighetskrävande. Då är vi ett öppet mål när dessa rättigheter kränks, sade hon.