Nyheter om

Hjälporganisation larmar: Rekordmånga internflyktingar i världen

Under 2020 tvingades en ny människa per sekund till flykt inom sitt eget land. Enligt organisationen NRC flyktinghjälpen har det resulterat i att det i dagsläget finns 55 miljoner internflyktingar i världen, en siffra som är dubbelt så stor som antalet internationella flyktingar.

Under det senaste decenniet har antalet internflyktingar ökat kraftigt. Enligt en ny rapport från organisationen “NRC Flyktinghjälpens centrum för internflyktingar” (IDMC) registrerades 40 miljoner nya fall under 2020.

I praktiken innebär det att en ny person tvingades på flykt under varje sekund hela 2020.

Siffran är den högsta på tio år och dubbelt så stor som antalet internationella flyktingar.

– Det är chockerande att tänka på att en ny människa tvingades på flykt inom det egna landet varje sekund under förra året. Vi har misslyckats med att skydda världens mest sårbara människor från både krig och naturkatastrofer, säger Jan Egeland, generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen. 

En av de största anledningar till varför så många tvingades fly under 2020 var naturkatastrofer och väderrelaterade händelser. Av de sammanlagt 40 miljoner människorna som har registrerats var de 30,7 miljoner som fick lämna sina hem på grund av cykloner, tyfoner, monsunregn och översvämningar.

Sammanställning av situationen från rapporten. Källa: Internaldisplacement.org

Resterande andel var offer för långvariga och våldsamma konflikter med majoriteten av de registrerade fallen från Demokratiska Republiken Kongo, Syrien och Etiopien. Även ett ökat våld och närvaro av extremistgrupper har lett till att stora mängder människor har fått lämna sin hem i bland annat Moçambique och Burkina Faso.

Det rekodstora antalet internflyktingar är även ekonomisk kostsam och har lett till att många länder inte kan bistå sin befolkning som är på flykt.

Bara under 2020 las uppemot 20,5 miljarder dollar på bostäder, utbildning, vård samt säkerhet för de som hade tvingats till flykt i sina länder, men fortfarande täcks långt ifrån alla behov.

– Dagens flyktingkriser orsakas av flera sammankopplade faktorer som klimat- och miljöförändringar, långvariga konflikter och politisk instabilitet. Med coronapandemin som nu förvärrar situationen i världens krisdrabbade områden kommer fortsatt politisk vilja och investeringar i lösningar på lokalt och nationellt plan att vara viktigare än någonsin, säger IDMCs direktör, Alexandra Bilak.

Sammanlagt finns det idag 48 miljoner internflyktingar till följd av konflikter, medan sju miljoner fortfarande är på flykt inom sina hemländer på grund av naturkatastrofer. 

Läs hela rapporten här. Foto: UNHCR.

Hjälp oss skriva mer om Migration!

Blankspots journalistik göms inte bakom en betalvägg. Stöd det fortsatta arbetet med att bevaka Migration genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli prenumerant.