Nyheter om

Här blev pressfriheten bättre under året

Under föra veckan kom Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, som mäter tillgång till information och försök till att blockera journalistik. Årets lista visar på en tydlig försämring; endast 12 av indexets 180 länder hävdar att de erbjuder en gynnsam miljö för journalistik. Men det finns länder som går emot trenden.

I en rad länder sker också förbättringar, och RSF:s pressfrihetsindex 2021 visar att pressfrihetens globalt endast försämrats med 0,3 procent i jämförelse med året innan. 

Denna relativa stabilitet ska dock sättas i perspektivet att pressfriheten globalt försämrats med 12 procent sedan 2013.

De flesta av de länder som klättrat i 2021-års index återfinns i Afrika. 

I Burundi (upp 13 platser till 147:e), Sierra Leone (upp 10 platser till 75:e) och Mali (upp 9 platser till 99:e) har det skett betydande förbättringar till det bättre skriver Reportrar Utan Gränser. 

Bland annat kan frisläppandet av fyra burundiska journalister i slutet av året nämnas, liksom upphävandet av den lag som kriminaliserat journalister i Sierra Leone och en minskning av antalet övergrepp på journalister i Mali.”

Men även om antalet övergrepp inte ökade lika mycket som i Europa är Afrika fortfarande den med våldsamma kontinenten för journalister. 

Pandemin ökade våldshandlingarna, i syfte att tysta journalister. I Tanzania (124:e) kallade president John Magufuli förra året viruset för en ”västerländsk konspiration”, och menade att Tanzania hade hållit det i schack ”med hjälp av böner”. 

Innan han dog, i mars 2021, införde han en mängd lagar för att ytterligare begränsa informationsfriheten i landet.

Covid-19-pandemin har i flera länder utnyttjats för att blockera journalisters tillgång till informationskällor och till möjligheter att rapportera i fält.

 – Under pandemin har flera makthavare utnyttjat spridningen av covid 19 till att begränsa medier och kritiska röster. Man inför lagar och restriktioner och fängslar eller hotar journalister med fängelsestraff för att de gör sitt jobb i till exempel Tanzania eller Brasilien, sa Erik Halkjaer till SVT. 

Europa och Nord- och Sydamerika är fortfarande de kontinenter där pressfriheten mår bäst, relativt sett, men situationen i Latinamerika försämras just nu kraftigt. Utöver Brasilien, Venezuela och El Salvador tappar även Chile (ner 3 platser till 54), Argentina (ner 5 placeringar till 69), Peru (ner 1 plats till 91), Nicaragua (ner 4 placeringar till 121), Colombia (ner 4 platser till 134) och Honduras (ner 3 placeringar till 151).

För Sveriges del har det skett en positiv utveckling. Landet ökar från fjärdeplats i fjol till tredjeplats 2021. Anledningen pekas ut som den förbättrade lokala mediebevakningen och det stärkta stödet till journalistik under pandemin.

Men fortfarande finns utmaningar. En sådan är ägarskapet – att få företag äger stor del av medierna. En annan är hotet, hatet och trakasserierna mot journalister online.

– Där ser vi ingen lättnad. Det har snarare ökat eller åtminstone blivit mer synligt under pandemin, säger Erik Halkjær, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige till Expressen.

Norge rankas, för femte året i rad, som etta i indexet. Detta trots att norsk media under år 2020 påtalat bristande tillgång till statlig information om pandemin.

Finland har behållit sin andra plats medan Sverige (upp 1 plats till 3:e) har återhämtat sig något, delvis på grund av statligt stöd till journalistik under pandemin. Danmark, som förra året hade plats tre, halkar ner ett steg till 4:e plats.

Årets pressfrihetsindex bekräftar därför återigen tydligt framgången med den ”nordiska modellen” när det gäller att upprätthålla pressfrihet. Samtidigt har pressfrihetskartan inte innehållit så få vitfärgade länder sedan 2013, då RSF började mäta enligt nuvarande metod.

Landet med sämst pressfrihet är Eritrea, där den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i snart 20 år. Några snäpp högre, på fjärde plats nedifrån, hittas Kina.

– Allt det som försämrat pressfriheten tidigare har förstärkts och blivit mer tydligt under pandemin. Vi ser allt fler makthavare som öppet misstänkliggör, hotar och attackerar medier i flera länder. Samma utveckling sker också på sociala medier, där journalister blir mer och mer utsatta, säger Erik Halkjær, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige till Expressen.

LÄNDERNA MED BÄST PRESSFRIHET

1. Norge

2. Finland

3. Sverige

4. Danmark

5. Costa Rica

6. Nederländerna

7. Jamaica

8. Nya Zeeland

9. Portugal

10. Schweiz

LÄNDERNA MED SÄMST PRESSFRIHET

180. Eritrea

179. Nordkorea

178. Turkmenistan

177. Kina

176. Djibouti

175. Vietnam

174. Iran

173. Syrien

172. Laos

171. Kuba

Källa: Reportrar utan gränser