Nyheter om

Haitis regering har avgått och en ny president är utsedd

Efter uppmaningar från oppositionen om att avgå och återkommande protester mot det väpnade gängvåld avgick president Jovenel Moïse.

I veckan avgick Haitis regering och en ny premiärminister har utsetts rapporterar France 24.

Den tidigare presidenten Jovenel Moïse bekräftar detta på twitter och meddelar att han accepterar regeringens avgång.


”Regeringens avgång, som jag accepterar, kommer att göra det möjligt att ta itu med de uppenbara problemen med osäkerhet och fortsätta diskussionerna för att uppnå det samförstånd som är nödvändigt för vårt lands politiska och institutionella stabilitet. Minister Claude Joseph utses till premiärminister.”

Haiti är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och landet har vid sidan av ekonomiska och sociala svårigheter och svag civil säkerhet nu dessutom genomgått en period av stora politiska oroligheter kopplade till den konstitutionella kris som pågått.

Den tidigare presidenten Moïse avgår trots att hans mandatperiod formellt sträcker sig till den 7 februari 2022 men allt högre krav på hans avgång har det senaste året ställts från oppositionen.

Krav som ställdes på sin spets i början av året.

Oppositionen har anklagat Moïse för att vara en korrupt autokrat som inte har gjort tillräckligt för att minska kidnappningarna och den civila osäkerhet som terroriserat nationen och krävde att en övergångsregering borde ta kontroll över landet den 7 februari 2021.

Moise fick ett betydelsefullt stöd från Bidenadministrationen i denna process.

– Demokratisk överföring av verkställande makt ska ske i enlighet med det man enats om inom OAS (Organisationen av amerikanska stater), sa Ned Price talesman för det amerikanska utrikesdepartementet till VOA News två dagar före oppositionens krav på Moïses avgång.

Moïse tillträdde i januari 2017 efter att hans valseger från 2015 först ogiltigförklarades av en valkommission efter upptäckten av valfusk. Omvalet fick sedan skjutas upp på grund av orkanen Matthew och när valet väl genomfördes i november 2016 kantades även det av rykten om valfusk. Valresultatet godkändes så småningom av valobservatörer några månader senare.

I februari detta år fylldes huvudstaden Port-au-Prince med demonstranter i samband med krav på Moïses avgång. Bland de 20-talet arresterade då fanns även en domare från Högsta domstolen. Detta försök till statskupp som Moïse menade att det var och meddelande under en presskonferens att det också skett ett mordförsök mot honom rapporterade nyhetsbyrån Reuter.

Sedan dess har protesterna och oroligheterna ökat och lett till ett byråkratiskt kaos som bland annat påverkat kampen mot coronapandemin.

Den politiska situationen har helt överskuggat landets möjligheter att planera för vaccindistribution för Covid-19 och har dessutom förstärkt en skepsis inför andra vaccineringar, skriver The New Humantiarian.

Den politiska instabilitet som råder har dessutom fått som konsekvens att ett ökat antal beväpnade gäng försöker skaffa sig allt större makt och genomför kidnappningar i Port-au-Prince och andra provinser.

Situationen eskalerade i helgen efter en uppmärksammad kidnappning av 10 personer, inklusive sju katolska präster och nunnor. Två av de kidnappade är franska medborgare och det har krävts en lösensumma på 1 miljoner amerikanska dollar för de kidnappade rapporterade France 24 i helgen.

Efter kidnappningen reagerade den katolska kyrkan i Haiti på regeringens underlåtenhet att agera och förkastade Haitis “nedstigning till helvetet” enligt France 24. Detta resulterade i att tusentals personer demonstrerade mot kidnappningarna och ledde till att den sittande presidenten avgick.

Foto: Gobierno Danilo Medina, CC BY-NC-ND 2.0. Jovenel Moïse vid tillträdet som president i januari 2017.