Blankspot om

Fyra snabba frågor

Ny termin och ny medarbetare. Möt Linus Elsinen som studerar vid Stockholms universitet och som kommer att göra praktik hos Blankspot under hösten.

Hur hittade du oss från början? 

– Att jag valde att söka till Blankspot handlar mycket om att jag vill lära mig att bevaka utlandshändelser såväl hemifrån Sverige som på plats. Från första början hade jag koll på Blankspot på grund av den mediala uppmärksamheten kring fängslandet av Martin i Etiopien 2011.

Vad vill du lära dig mer av under din praktikperiod?  

– Jag hoppas att få fördjupade kunskaper i utlandsbevakning utan att nödvändigtvis behöva vara på plats. Jag tycker också att det ska bli spännande att jobba med läsarfinansierad journalistik och ha en nära dialog med läsarna/tittarna.

– En annan anledning, minst lika stor, är projektet “Verkliga Sverige”. Det är ett projekt som låter människor komma till tals och beskriva sin vardag och sin livssituation. Vad har hänt de senaste etthundra åren, då Selma Lagerlöf skrev om Nils Holgersson? Hur såg det ut då och hur ser det ut nu? Vilka likheter och skillnader finns?

Vilka medier följer du och varför?

– Jag försöker hålla mig uppdaterad bland annat genom Omni, som för mig fungerar som något slags ingång i ämnen som jag senare kan fördjupa mig om intresse finns.

Vad vill du göra i framtiden efter din avslutade utbildning?

– Jag hoppas kunna få arbeta med journalistik såklart. Jag tycker mycket om att möta människor och att filma/fota, så jag hoppas naturligtvis att det är det jag kommer göra.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.