om

första gången tillbaka i Bosnien efter kriget juli år 2000