Analys om ,

Avhopp efter att regeringen i Polen utsett en nationalkonservativ politiker som ledamot i nämnden för Auschwitz-museet

Den polska nationalkonservativa regeringen har utnämnt den före detta premiärminister Beata Szydło till ledamot i den rådgivande nämnden för museet Auschwitz-Birkenau. Utnämningen har lett till flera avhopp i nämnden.

Beata Maria Szydło var Polens premiärminister mellan åren 2015 och 2017 och tillhör det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa, PiS. Hon har även varit EU-parlamentariker under två år.

Under hennes mandatperiod genomfördes ett antal reformer av landets rättsväsende och domstolar som återkommande fått kritik från EU-kommissionen och skapat oro för Polens demokratiska utveckling. EU-domstolen har vid flera tillfället dömt ut reformerna med motiveringen att de strider mot unionens grundläggande regler om rättsstatlighet och oberoende domstolar enligt Europaportalen.

Den nationalkonservativa regeringen under Lag och rättvisas ledning har också genomfört extrema skärpningar av abortlagarna som inneburit att abort i princip är förbjudet vilket fått människorättsorganisationer som Amnesty att reagera. Människorättsorganisationen har också lyft fram att partiet sammantaget driver en politik där de vill skriva om den polska historien i en patriotisk anda.

Ett led i detta arbete var att införa en mycket kontroversiell ”Förintelselag” år 2018 som gjorde det straffbart att lasta Polen för de tyska nazisternas folkmord och brott mot mänskligheten under andra världskriget. Lagförslaget väckte starka känslor i Israel och ledde till diplomatiska protester vilket SVT rapporterade om i samband med att senaten antog lagen.

Debatten har fortsatt om den historierevision som innebär att man inte får adressera det faktum att det fanns polacker som hjälpte nazisterna att utföra sina brott – utan enbart sprida en bild av att man varit offer.

Under de senaste åren har det regelbundet förekommit stark inblandning i och kritik mot olika museer i Polen för att det inte är tillräckligt patriotiska och nationalistiska.

Ett sådant fall är det som hände verksamhetsledaren för det stora andra världskrigsmuseet i Gdansk. Pawel Machcewicz avskedades från chefsposten för att inte ha varit tillräckligt patriotisk och anklagades av Lag och rättvisas Jarosław Kaczyński för att ha förstört den polska nationella identiteten.

Tendensen att ta över kulturinstitutioner och museer är en oroande utveckling.

Nu har alltså den polska regeringen genom kulturminister Piotr Gliński utnämnt den före detta premiärminister Beata Szydło till ledamot i den rådgivande nämnden för museet Auschwitz-Birkenau. Det finns nu en stor oro för den politisering som detta kommer att leda till och utnämningen betraktas som en skandal.

Den rådgivande nämnden för Auschwitz-Birkenau är en expertgrupp som ger råd och kontrollerar i ekonomiska frågor men rådet har också rent praktiskt varit inblandad i frågor som rör historia och konservering. Forskare från olika discipliner ingår och det har varit allt ifrån historiker, konservatorer, filosofer och konsthistoriker.

Dessutom har en före detta fånge i det tidigare tyska koncentrations- och utrotningslägret och en präst ingått också.

Szydłos nominering har utlöst stor upprördhet och protester i liberala kretsar i Polen och betraktas som en skandal, skriver nyhetssajten DW.

Totalt fyra medlemmar i den rådgivande nämnden har nu avgått i samband med utnämningen till nämnden. En av dem är den polsk-judiska filsofen och professorn Stanisław Krajewski som i samband med nomineringen skrev följande på Facebook:

 “Jag ser detta som en politisering av rådet. I en sådan situation ser jag inte längre möjligheten att fungera i det. Det är därför jag avgår från rådet.”

Krajewski som har suttit i rådet sedan 2008 fördjupar sina resonemang om varför han avgår i en intervju hos polska tidningen Oko.

– Detta råd har bestått av experter. Det har varit okänt för en bredare allmänhet. Rådet bestod av människor som tog hand om Auschwitz-Birkenau-museet. Att utse en person som är en politiker, och en högt uppsatt politiker, ändrar helt innebörden och rollen för detta råd.

På följdfrågan om han agerat annorlunda om det var en politiker från ett annat parti än Lag och rättvisa svarar han:

– Utnämningen är av en sådan kaliber att det ur min synpunkt hotar museet att gradvis politiseras. Det i sig är redan en mycket dålig utveckling. Förmodligen skulle dock inte alla politiker vara lika farliga för den utvecklingen. Szydło representerar dock ett parti vars intressen bedriver sin politik runt Förintelsen och dess historia, säger Krajewski.

I ett avslutande längre resonemang hos Oki om man ens behöver oroa sig för att regeringen ska kunna ta över Auschwitz-museet med tanke på världens reaktioner mot denna utnämning i en rådgivande nämnd som ingen känner till säger Krajewski.

-Som jag redan sagt är Auschwitz viktigt för många människor och har en extraordinär symbolisk makt som är ojämförlig med något annat när det gäller förintelsen.

Och avslutar:

-Detta är en riktigt viktig plats ur hela världens perspektiv och den ska inte hanteras som politik.

Foto: Brit Stakston från ett besök i Auschwitz-Birkenau

Det här trädet har sett mycket. Det var mötesplatsen för många när de kom till Auschwitz, det här är precis bakom grindarna vid “Arbeit macht frei”. Ett ungt träd. Det visar hur otroligt nära i tid det ändå är.

1
Precis vid entrén till Auschwitz.
Kirurgisk avdelning på Auschwitz.
Birkenau där tågen anlände.
En så fruktansvärd men också vacker bild. Solen går ner i Birkenau. Och naturen lägger ett förlåtande lugn över en plats som bär på så mycket historia. Smärta och ondska. Det var en stund som krävde lång tid att smälta. Det obönhörliga i att människor gjorde det här mot varandra. Foto: Brit Stakston.