Nyheter om

Finland återupptar utvisningarna till Afghanistan

Den finska motsvarigheten till Migrationsverket, Migri, avbröt i början av september arbetet med afghaners asylansökningar efter att FN-organet UNHCR kommit med nya riktlinjer. Men nu återupptas utvisningarna.

Efter att FN:s flyktingkommissariat UNHCR den 30 augusti 2018 offentliggjorde sina riktlinjer om bedömningen av behovet av internationellt skydd för asylsökande från Afghanistan så avbröts beslutsprocessen för asylsökande från Afghanistan tillfälligt medan en bedömning av riktlinjerna gjordes vilket Blankspot rapporterade om. 

Nu har det finska Migrationsverket kommit fram till att asylsökande fortfarande kan utvisas. Myndigheten skriver att i ”UNHCR:s nya riktlinjer dras inte sådana slutsatser att säkerhetssituationen i hela Afghanistan skulle vara så svår att alla som återvänder till landet riskerar att utsättas för väpnat våld”.

Migri lyfter också fram att UNHCR inte anser att våldet i Kabul skulle vara så extremt att ingen kan återvända till staden. Hittills i år har 175 afghaner lämnat in en asylansökan i Finland och av dem har 63 % fått ett positivt beslut och cirka 25 % ett negativt beslut.

För närvarande väntar cirka 760 sökande på ett beslut.

Även det svenska Migrationsverket meddelar i veckan att de efter att ha tagit del av UNHCR:s nya riktlinjer anser att våldet och det humanitära läget i Kabul inte är så omfattande och allvarligt att det motiverar en ändring av det nuvarande rättsliga ställningstagandet.

Migrationsverkets bedömning är att det fortfarande är möjligt med internflykt till Kabul för vissa grupper, det vill säga att man söker skydd i ett annat område inom landet än man tidigare bott.