Röster om

Etiopiens premiärminister:”Låt mig skingra orosmolnen”

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed skriver i ett debattinlägg hos Blankspot hur han ser på situationen i Tigray och framtiden för Afrikas horn.

Text: Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. Artikeln är ursprungligen publicerad på engelska hos Project Syndicate (en internationell nyhetsbyrå som syndikerar opinionsmaterial).

Den etiopiska regeringen har genomfört operationer som befriat folket i Tigray-provinsen från årtionden av vanstyre av Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Detta har väckt förhoppningar, men också oro, när det gäller Etiopiens framtid och dess roll i Afrikas horn och omvärlden.

Förhoppningarna bygger på att det korrupta och diktatoriska TPLF undanröjts. Det etiopiska folket kan nu se framför sig en framtid som inte är baserad på etnisk chauvinism, utan på sammanhållning, jämlikhet, frihet och demokrati. Dessutom har källan till etniska splittringar, som förgiftat de mellanstatliga förbindelserna på Afrikas horn, nu avlägsnats.

Men jag kan inte förneka att undanröjningen av TPLF har oroat det internationella samfundet. Många är bekymrade över etnisk profilering i Tigray och att inte humanitär hjälp ska komma fram. Min regering är fast besluten att skingra dessa orosmoln.

För att låna en fras av USA:s framlidne president, Thomas Jefferson: Av respekt för hur mänskligheten uppfattar situationen vill jag förklara mig – varför min regering agerade för att återställa freden i Tigray, hur vi lindrar lidandet där och varför våra ansträngningar – som jag hoppas stöds av det internationella samfundet – kommer att gynna alla invånare i mitt land, inklusive de i Tigray och hela Hornet.

Ingen regering kan tolerera att dussintals soldater och oskyldiga civila attackeras och dödas, som skedde i de dåd som utfördes av TPLF i höstas. Min främsta plikt som premiärminister och befälhavare för de nationella väpnade styrkorna är trots allt att skydda Etiopien och dess folk från inre och yttre fiender.

Syftet med våra operationer i Tigray var att snabbt återupprätta fred och ordning. Det lyckades vi med. De lidande och dödsfall som inträffade trots att vi gjort vårt yttersta för minimera skador har orsakat mig och alla fredsälskande människor både här och utomlands mycket ångest.

Att få slut på lidandet i Tigray och runt om i landet är nu min högsta prioritet. Det är därför jag uppmanar FN och internationella hjälporganisationer att samarbeta med min regering så att vi tillsammans kan leverera effektiv hjälp till alla behövande i Tigray

Under tiden arbetar vi dag och natt med att leverera nödvändiga förnödenheter till våra medborgare i Tigray och till nödlidande i angränsande provinser, samt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och att livet återgår till det normala.

För att lyckas måste vi övervinna många utmaningar. Våra insatser för att leverera humanitärt bistånd försvåras till exempel av arbetet med att laga de kommunikationsnät som medvetet förstörts av TPLF. När det gäller detta återuppbyggnadsarbete kan det internationella samfundet vara till enorm hjälp.

Min regering är också beredd att jobba tillsammans med de samhällsledare i Tigray som vill ha fred. Vi har kontaktat dem. 
Det internationella samfundet förstod vad TPLF var. Många hade fördömt dess etniska våld. Tyvärr var vissa redo att blunda för den tortyr och de försvinnanden och mord som TPLF var skyldiga till. Man menade att utan TPLF riskerade Etiopien att fragmenteras längs etniska linjer, som Jugoslavien på 1990-talet. Argumentet var att Etiopiens kollaps skulle leda till kaos i hela Afrikas horn.

Sunt förnuft säger oss att en regim baserad på etnisk splittring inte kan vara hållbar. Tack och lov finns det en gräns för hur länge mänskliga samhällen kan tolerera rasistiskt, etniskt och religiöst våld.

Innan jag blev vald till premiärminister 2018 som ledare för det då styrande Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front, som fram till dess hade inkluderat TPLF, utmanades regeringen av ökande populistiska strömningar. TPLF svarade med sin vanliga brutalitet. 

Valet 2018 förde landet mot en ny och mer inkluderande riktning. Det politiska parti jag nu leder är det första i Etiopien som inte är baserat på ras, religion eller etnicitet.

TPLF:s regionalpolitik var ett uttryck för dess söndra-och-härska-strategi. TPLF antog till exempel en politik för utestängning och utstötning av Eritrea, som det förde proxy-krig mot från närliggande suveräna territorier i instabila grannländer.

Ett Etiopien utan TPLF kommer att främja fred och inkluderande utveckling. Internt kommer vårt ”Nya Etiopien” att baseras på jämställdhet mellan alla våra folkgrupper, inklusive det lidande folket i Tigray. Utåt kommer vi att agera på ett sätt som speglar det faktum att våra nationella intressen är oskiljaktigt kopplade till våra grannars.

Fredsavtalet som undertecknades med Eritrea 2018 är ett exempel på vad Etiopien kan och vill göra. Avtalet bröt ett två decennier långt dödläge och gjorde det möjligt för Eritrea att återintegreras inom Afrikas horn och det globala samhället. Viktigast av allt är att Eritreas medborgare, och de i mitt land som bor längs gränsen, nu kan leva utan att krigets skugga hänger över dem.

Min regering har också försökt återställa Etiopiens relationer med sina andra grannar. Efter den politiska krisen i Sudan 2019 spelade Etiopien en nyckelroll i arbetet med att undvika ett inbördeskrig och hjälpte till att skapa en övergångsregering med civila och militära representanter. Etiopien har också en framstående och stabiliserande roll i Somalia, och arbetar oavbrutet med att få stabilitet i Sydsudan.

Etiopiens nuvarande utrikespolitik bygger på att en ökad regional integration gynnar alla. En viktig del är att göra det afrikanska, kontinentala frihandelsområdet funktionellt. Till exempel invigde vi för bara några veckor sedan en motorväg som förbinder städerna Addis Abeba, Nairobi och Mombasa. Ett projekt som avlägsnar fysiska hinder för gränsöverskridande handel mellan Kenya och Etiopien. Samtidigt upprustas vägen från Addis Abeba till den eritreanska hamnen i Assab för att skapa en transportled för internationell handel.

Dessutom samarbetar vi med den privata sektorn för att skapa nya motorvägar som ska förbinda Etiopien med hamnarna i Djibouti och Assab (för att ersätta den äldre vägen som nu renoveras). Dessa kommer att kopplas till Juba, Sydsudans huvudstad, och förse denna fattiga och kustlösa nation med ett fungerande utlopp för handel.

Gemensamma projekt pågår också inom hamnbyggen, logistik, industriparker och kaliumbrytning. Jag har också stora förhoppningar om att den nya dammen Grand Ethiopian Renaissance Dam, som ska bli Afrikas största vattenkraftverk när den är färdig, stöds av våra grannar och erbjuder helt nya möjligheter för alla i Östafrika.

Endast ett Etiopien i fred, med en regering som följer humanitära normer, kan spela en konstruktiv roll för Afrikas horn och i den vidare omvärlden. Vi är fast beslutna att samarbeta med våra grannar och det internationella samfundet för att uppfylla dessa mål.

Foto: Montage: MarcD och Nobelstiftelsen.

Hjälp oss skriva mer om Etiopien!

Det är svårt att hitta något exempel i världen där utvecklingen har gått så fort som på Afrikas horn den senaste tiden. Utvecklingen vi rapporterat om är både skrämmande och hoppfull. Historia skrivs nu och vi på Blankspot vill tillsammans med dig vara med och skildra den.

Blankspot har genomfört flera reportageresor till regionen de senaste åren och vi planerar för nya. Rapporteringen på plats kompletteras med seminarier, meet-ups och live-sända intervjuer med berörda runt om i världen.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem.  Följ arbetet med reportagen och bidra med din kunskap i facebookgruppen: ”Uppdrag: Etiopien och Eritrea”.