Nyheter om

Estonia-filmare frikänns – men inte för att han var journalist

Journalisten Henrik Evertsson åtalades efter att ha filmat Estonias vrak. Nu har han och en kollega frikänts från misstankarna om brott mot gravfriden.

Tingsrättens dom som meddelades under måndagen slår fast att internationell lag väger över nationell lag som förbjuder undervattensverksamhet. Eftersom att de två svenska männen var på ett tyskflaggat fartyg under dykningen döms de inte för brott mot gravfriden.

– Det är glädjande, vi hade ju ganska sakliga invändningar, och ganska många och det verkar som att domstolen har lyssnat på dem, säger Henrik Evertsson till SVT.

Det var i höstas som Discovery visade dokumentärserien ”Estonia – fyndet som ändrar allt”. 

”Genom att bland annat sänka ner en kabelbunden dykrobot i vattnet och filma vraket under ytan har de utfört handlingar som är straffbara enligt den så kallade Estonialagen. Tingsrätten anser dock att männen, som båda är svenska medborgare, inte kan straffas eftersom de har utfört gärningen från ett tyskflaggat fartyg på internationellt vatten”, skriver Göteborgs tingsrätt i ett pressmeddelande.

Reportrar Utan Gränsers ordförande Erik Halkjaer twittrade efter domen att det var “en seger för den ansökande journalistiken”.

– Det är en otrolig lättnad att domen ser till det journalistiska arbete Henrik Evertsson genomfört och de resultat som dokumentärserien gett, i form av nya dykningar och utredningar, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige).

Bakgrunden till den friande domen är att tingsrätten bedömer att den svenska Estonialagen tillämpningsområde inte räcker då Tyskland inte skrivit under den överenskommelse som Sverige, Finland och Estland slutit, vilken lagen grundar sig på. 

”Gärningen är därför inte straffbar på det tyskflaggade fartyget, vilket är att se som tyskt territorium. Enligt tingsrätten strider Estonialagen i denna del mot folkrättens principer om att stater inte kan utöva makt över andra staters fartyg som befinner sig på öppet hav”, skriver tingsrätten.

Regeringarna i Sverige, Finland och Estland vill göra nya dykningar vid Estonia. Sveriges regering har också lagt fram ett förslag som skulle ogiltigförklara den lag som Henrik Evertsson och Linus Andersson anklagades för att ha brutit mot.

– Journalister måste kunna undersöka känsliga ämnen. Det är vad undersökande journalistik handlar om. Det är därför bra att domstolen i Göteborg väljer att gå på försvarets linje, säger Jarmo Mäkelä, ordförande för RSF Finland

Henrik Evertsson har själv sagt att han intervjuade flera personer som ställde sig tveksamma till den officiella versionen till varför fartyget förliste. Rent journalistiskt ansåg Henrik Evertsson att det därför var viktigt att filma vraket.

– Det råder ingen tvekan om att Henrik Evertsson verkat för allmänintresset. Han har svarat på många av de omkomnas familjers önskan om en vidare undersökning om vad som hände den där natten i september 1994. Dagens friande dom är en seger för undersökande journalistik, säger Pavol Szalai, ansvarig för Europeiska unionen och Balkan på RSF i Paris, Frankrike.

M/S Estonia ligger på internationellt vatten och avtalet för att skydda vraket är påskrivet av alla länder kring Östersjön, utom Tyskland. Detta var Henrik Evertsson och Linus Andersson medvetna om när de i arbetet med dokumentärserien bestämde sig för att filma vraket och valde att färdas på ett tyskregistrerat fartyg. De dök aldrig själva på vraket, utan filmade med hjälp av en fjärrstyrd kamera, som inte heller trängde in i vraket.

Filmarbetet skedde under övervakning av den finska kustbevakningen som inte ingrep. Kaptenen på det finska fartyget vittande också mot Henrik Evertsson och Linus Andersson under rättegången.

Under rättegången sa också journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert att domen i Estonia-målet bör bli friande.

– Jag förväntar mig en friande dom. Rätten att inhämta information enligt våra grundlagar väger tyngre än den eventuella skada som uppstått i just det här fallet. Det har varit tydligt hur många journalistiska etiska avväganden som gjorts under arbetet för att undersökningen alls skulle kunna bli av.

 Det är första gången som den 26 år gamla ”lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia” prövas rättsligt.

Därmed är sannolikheten stor för att domen kommer att överklagas till hovrätt och möjligen hela vägen upp till Högsta domstolen.

Även tidningsutgivarna välkomnar Estonia-domen i dag, men tf vd Thomas Mattson betonar att journalisterna inte frias för att de var journalister och att okonventionella arbetsmetoder bör tillämpas restriktivt och med stor respekt för lag och etik.

Henrik Evertsson fick Stora journalistpriset i kategorin Årets avslöjande för dokumentärserien om Estonia, men har också fått kritik av kollegor framför allt för hur materialet presenterades i dokumentären.

Läs också: Är det okej för journalister att bryta mot lagen?