Nyheter om ,

Efter militärkuppen i Myanmar – nu stoppar SIDA delar av det svenska biståndet

Den svenska biståndsmyndigheten Sida har valt att avbryta delar av sitt stöd till Myanmar: "Bistånd ska inte legitimera bakslag för demokratin."

Biståndsmyndigheten Sida avbryter nu delar av sitt svenska stöd till Myanmar. Beslutet togs efter att militären återtog makten i landet efter en kupp den första februari. I samband med det greps ett flertal personer från det styrande partiet Nationella demokratiska förbundet (NLD), däribland generalsekreterare Aung San Suu Kyi. 

Händelsen har lett till kraftiga protester, både från befolkningen och utomstående aktörer, och nu har Sida beslutat att avbryta det stöd som via FN-organ riktar sig till statliga aktörer. Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetet med oberoende aktörer i landet fortsätter däremot. 

– Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit, säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida

Beslutet innebär att stödet som går via FN:s utvecklingsprogram UNDP avbryts för två stöd som handlat om mekanismer för ansvarsutkrävande och för att stärka demokratiska institutioner, däribland parlamentet.

Även ett program för antikorruption via FN-organet UNODC avslutas. Båda programmen frös direkt efter militärkuppen och FN ser nu över principerna för sitt engagemang i landet.

För pågående stöd till hälsofonden Access to Health samt till FN:s befolkningsfond UNFPA görs specifika undantag för begränsat samarbete med olika departement när det gäller livräddande insatser i konfliktområden där annan hälsovård saknas, exempelvis ambulanstransporter och covid-skyddsutrustning för fältpersonal.

– Sidas kontakter och samarbeten med statliga aktörer har redan sedan tidigare varit väldigt begränsade, i enlighet med den svenska regeringens strategi för biståndet. Vi har inga direkta avtal mellan Sverige och statliga aktörer och den kontaktytan vi haft via exempelvis FN-organ har varit mycket begränsad och noga avvägd i förhållande till de förutsättningar som rådde innan militärens maktövertagande, säger Göran Holmqvist

Sveriges bistånd till Myanmar 2019 var 306 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete 262 miljoner och humanitärt stöd 43 miljoner.

Toppbild: Myanmars flagga och Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida.

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.