Blankspot om

Efter det stora antalet dödsolyckor – regeringen tillsätter en utredning

Arbetsmiljöverket fick under våren uppdraget att analysera varje dödsolycka som skett från 2018 och framåt. Detta med anledning av att antalet dödsolyckor på arbetsmarknaden åter ökat de senaste åren.

Antalet dödsolyckor i arbetslivet har ökat de senaste åren efter en lång period av nedgång. Något som Blankspot har rapporterat om bland annat i ett stort reportage från olyckan på Tarkett i Ronneby.

Nu ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att för varje dödsolycka titta på vad som har hänt, varför det har hänt och hur det hade kunnat förhindras. Resultatet ska presenteras i Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2019.

Ylva Johansson framhöll under presskonferensen även att regering nyligen höjt maxbeloppet för företagsböter, bland annat vid arbetsmiljöbrott, något som tidningen Arbetet tidigare rapporterat om.

Samtidigt tar utredningarna av dödsolyckorna lång tid och leder sällan till fällande dom.

– Det är något vi tittar vidare på, hur man ska kunna få upp tempot i utredningarna. Jag tror att det finns en koppling mellan att det drar ut på tiden och att så få fälls, sa Ylva Johansson under presskonferensen.

Förra året var det 55 personer som aldrig kom hem från sitt arbete. Ett halvår in på 2019 har ännu inget åtal väckts för någon av dessa dödsolyckor.

I 29 fall har åklagarna lagt ner förundersökningarna.  I 16 fall utreds fortfarande om någon gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.