Nyheter om ,

Efter Blankspots granskning: Ann Linde försvarar pengarna till ISDP

Björn Söder (SD) frågar i Riksdagen hur utrikesministern tänker agera efter att Blankspot avslöjat att UD gett miljoner i bidrag till forskningsinstitutet ISDP - trots kännedom om kopplingarna mellan institutet och diktaturen Azerbajdzjan.

Under våren har Rasmus Canbäck granskat Sveriges stöd till forskningsinstitutet ISDP i flera artiklar. I reportagen kunde Blankspot visa på nya kopplingar mellan diktaturen och institutet. 

Tidigare kopplingarna har också avslöjats av både Aftonbladet (”UD-institut hjälpte Telia Sonera med affärer i diktaturer”, 2012) och Dagens Nyheter (”Chef för UD-finansierat institut kritiseras för nära kopplingar till diktatur”, 2017).

I en skriftlig fråga till utrikesministern frågar Björn Söder (SD) hur hon ställer sig till de nya uppgifterna.:

”I Blankspots första granskning av ISDP framgår det att forskningsinstitutet under lång tid haft kontakter med den azerbajdzjanska regimen, och likaså att ISDP tagit emot pengar från den. Inte minst under 2021 då forskningsinstitutet tog emot donationer från ett azerbajdzjanskt byggbolag kopplat till Alijevfamiljens (presidentfamiljens) egna affärer,” skriver Björn Söder.

Sverigedemokraternas Björn Söder lyfter också fram att det i regeringens beslutsunderlag om att betala ut pengar till ISDP för 2021 framgår att UD anser att ISDP spelar en viktig position för året där deras roll under OSSE-ordförandeskapet betonas.

Av denna anledning frågar Björn Söder utrikesminister Ann Linde: ”Anser inte ministern att ISDP:s kopplingar till diktaturen Azerbajdzjan är problematiska, och kommer ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av avslöjandet?”

I det skriftliga svaret från utrikesminister menar Ann Linde att avslöjandet om ISDP:s kopplingar till diktaturen Azerbajdzjan inte är problematiska: 

”Relationer med officiella företrädare är i vissa delar av världen en förutsättning för att kunna genomföra meningsfull verksamhet. Tankesmedjor och institut som Utrikesdepartementet stödjer behöver kunna bedriva verksamhet även i stater som inte är demokratier”.

Utrikesministern säger också att det i dagsläget inte finna några planer på att avbryta samarbetet med Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP. 

Läs hela skriftväxlingen här. ISDP:s kopplingar till Azerbajdzjan

Foto: Montage med pressbilder från Riksdagen.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.